Najbardziej negatywnie wybór byłego premiera oceniają młodzi ludzie i wyborcy PiS. Ponad połowa z nas (55 proc.) pozytywnie ocenia wybór byłego premiera na drugą kadencję mimo sprzeciwu rządu Beaty Szydło– wynika z sondażu na panelu badawczym Ariadna.
Dziennik Gazeta Prawna
Reklama
To pokazuje, że ekipie rządzącej nie udało się trafić z przekazem ze szczytu i z pomysłem na forsowanie w ostatniej chwili własnego kandydata Jacka Saryusz-Wolskiego.

Reklama
Jedyna grupa, w której wyniki są zupełnie inne, to wyborcy PiS. Blisko 60 proc. z nich negatywnie ocenia tę decyzję. Choć nawet w tej grupie 30 proc. ocenia reelekcję Tuska w tych warunkach pozytywnie.
Z kolei najbardziej zdezorientowanym elektoratem są wyborcy Kukiz’15. Tu aż 46 proc. pytanych nie ma zdania w tej kwestii, choć wśród pozostałych przeważają pozytywnie oceniający wybór. Możliwe jednak, że to nie wyraz dezorientacji, a programowego zdystansowania w tej kwestii.
Podobne wyniki przynosi odpowiedź na kolejne pytanie: czy wybór Tuska będzie służył interesom Polski? „Tak” mówi 51 proc. pytanych, a „nie” 29 proc. 20 proc. nie ma zdania.
W tym przypadku jeszcze bardziej krytyczni niż w poprzednim pytaniu są wyborcy PiS – „nie” odpowiada na to pytanie ponad 76 proc. z nich.
Interesujące jest, że jeśli chodzi o podział ze względu na wiek, to najwięcej negatywnych odpowiedzi na to pytanie jest wśród osób młodych w wieku 24–34 lat, z kolei najwięcej pozytywnych u ankietowanych w wieku 55 lat i więcej.