Gen. broni Leszek Surawski zostanie nowym szefem Sztabu Generalnego WP. O godz. 13.30 prezydent Andrzej Duda wręczy mu nominację w Pałacu Prezydenckim - poinformowało we wtorek BBN. Jednocześnie prezydent odwoła dotychczasowego szefa SGWP gen. Mieczysława Gocuła, który odchodzi na emeryturę.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podjął decyzję o mianowaniu generała broni Leszka Surawskiego na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego" - napisało BBN w komunikacie przesłanym PAP.

Jednocześnie prezydent odwoła dotychczasowego szefa SGWP generała Mieczysława Gocuła, który już jakiś czas temu postanowił odejść z wojska. 54-letni gen. Gocuł kierował SGWP od maja 2013 r. W maju 2016 r. rozpoczął drugą kadencję na tym stanowisku. Miała ona trwać trzy lata. Wtorek jest ostatnim dniem służby wojskowej generała.

Uroczystość, podczas której prezydent wręczy gen. Surawskiemu akt powołania, a gen. Gocułowi akt odwołania odbędzie się w Pałacu Prezydenckim o godz. 13.30.

Reklama

57-letni gen. Surawski w ostatnim roku kilka razy awansował. Od połowy grudnia 2016 r. pełni obowiązki dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, zastępując urlopowanego gen. broni Mirosława Różańskiego, który podobnie jak gen. Gocuł postanowił odejść z wojska. Na początku listopada 2016 r. gen. Surawski objął stanowisko I zastępcy dowódcy generalnego, które właśnie wtedy zostało utworzone. Od marca 2016 r. był inspektorem Wojsk Lądowych. Na tym stanowisku w połowie sierpnia został awansowany na stopień generała broni. By było to możliwe, miesiąc wcześniej szef MON podniósł mu - jako jedynemu spośród inspektorów w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ) - stopień przypisany do stanowiska.

Przed przejściem do DGRSZ Surawski przez prawie trzy lata był dowódcą 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W latach 2010-13 służył w Zarządzie Planowania Operacyjnego P3 Sztabu Generalnego WP - najpierw jako zastępca szefa, a od listopada 2011 r. jako szef zarządu. W sierpniu 2008 r. został dowódcą 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, wcześniej przez dwa lata był zastępcą dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu. Od lipca 2004 r. przez pół roku był zastępcą szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku.

Pierwsze stanowiska służbowe - dowódcy plutonu, kompanii i batalionu - zajmował od 1984 r. w 75 pułku zmechanizowanym. W 1992 r. został oficerem operacyjnym w dowództwie 1 Dywizji Zmechanizowanej. Od 1994 r. był zastępcą dowódcy 9 Brygady Zmechanizowanej, a od 1998 r. zastępcą szefa szkolenia 15 Dywizji Zmechanizowanej. W 2001 r. został szefem wydziału planowania 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy, a w 2002 r. - szefem wydziału operacyjnego 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Gen. Surawski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej w Siedlcach i Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Uzyskał stopień naukowy doktora.

Od 2014 r. Sztab Generalny WP jest ośrodkiem planowania strategicznego, a nie - jak wcześniej - planowania i dowodzenia. PiS przed dojściem do władzy negatywnie oceniało reformę, która zmieniła zadania Sztabu Generalnego i połączyła osobne dowództwa rodzajów sił zbrojnych w dwa dowództwa funkcjonalne - generalne i operacyjne. Obecnie wewnątrz MON jest konsultowany projekt ustawy zmieniający strukturę dowodzenia. Z nieoficjalnych danych wynika, że SGWP ponownie będzie najważniejszym ośrodkiem dowodzenia.

Kandydatów na szefa SGWP i dowódców rodzajów sił zbrojnych wskazuje prezydent. Zgodnie z konstytucją, postanowienia prezydenta o mianowaniu najwyższych dowódców wojskowych wymagają kontrasygnaty premiera.