Krajowa Rada Sądownictwa nie jest instytucją służącą dobremu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, ale sprzeciwiamy się partyjnemu skokowi na KRS, którego chce dokonać PiS - powiedział w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15).

Tyszka odniósł się w ten sposób do projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przygotowanego przez resort sprawiedliwości.

"Generalnie uważamy, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest instytucją służącą dobremu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i to mówiąc delikatnie, natomiast z drugiej strony sprzeciwiamy się partyjnemu skokowi na KRS, którego chce dokonać Prawo i Sprawiedliwość" - powiedział Tyszka w poniedziałek dziennikarzom

Jego zdaniem, wymiar sprawiedliwości powinien być poddany kontroli obywatelskiej. "To nasz sztandarowy postulat" - podkreślił poseł Kukiz'15.

"Nie chcemy, żeby jakaś partia rządząca miała wpływ na obsadę sędziów, chcemy, żeby to obywatele kontrolowali sędziów. W związku z tym chcielibyśmy powołać tzw. sędziów pokoju, którzy zajmowaliby się sprawami najprostszymi, a jednocześnie byliby rozliczani przez obywateli, bo byliby wybierani bezpośrednio przez obywateli" - powiedział Tyszka.

Obecnie KRS - konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów - liczy 25 członków. Sędziów do Rady wybierają zgromadzenia sędziowskie z apelacji; z urzędu należą do niej I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, a także posłowie i senatorowie oraz przedstawiciel prezydenta. Rada opiniuje kandydatów na sędziów (oraz do awansu do sądu wyższego szczebla) i przedstawia ich do powołania prezydentowi.

Proponowana zmiana ma polegać na utworzeniu dwóch nowych organów KRS: Pierwszego i Drugiego Zgromadzenia Rady. W skład pierwszego wejdą: I Prezes SN, MS, prezes NSA, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów, a także "sędziowie piastujący szczególne funkcje w systemie władzy sądowniczej i cieszący się z tego względu wyjątkowym autorytetem". Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli, zgłaszanych przez kluby poselskie i Marszałka Sejmu, a rekomendowanych przez stowarzyszenia sędziowskie.

Do proponowanych zmian w wyborze sędziów – członków KRS - krytycznie odniosły się m.in. stowarzyszenia sędziowskie. Według nich, planowane reformy zmierzają do podporządkowania sądów politykom.