Przedsięwzięcie nazwane roboczo "Akademią podstaw prawa", jest inicjatywą prezesa kieleckiego sądu okręgowego. "Chcemy rozszerzać działalność edukacyjną przez propagowanie podstaw prawa w społeczeństwie, poprzez konferencje dla ogółu ludności, w ramach +otwartych drzwi+. Chcemy to robić co kwartał" – zapowiedział rzecznik sądu ds. karnych, sędzia Jan Klocek.

Tematyka spotkań ma dotyczyć najbardziej interesujących społeczeństwo zagadnień prawnych. Jak poinformowała rzecznik ds. cywilnych sędzia Monika Gądek-Tamborska, zaplanowane na pierwsze półrocze sympozja będą poświęcone upadłości konsumenckiej, księgom wieczystym i elektronicznym systemom funkcjonującym w sądownictwie.

"Wiele osób przychodząc do sądów nie wie, jak się w nich poruszać, nie do końca wie, jakie są ich prawa i obowiązki. I to powoduje niepotrzebny stres, widoczny, gdy spotykamy się na sali rozpraw. Wydaje nam się, że takie przybliżenie podstaw funkcjonowania samego sądu też będzie bardzo ważne" – podkreśliła Gądek-Tamborska.

Uczestnicy spotkań będą mogli dowiedzieć się, jakie informacje uzyskają w sądowych biurach obsługi interesanta czy jak wygląda wezwanie na rozprawę, m.in. jakie pouczenia zawiera pismo. "To wszystko to rzeczy dla nas oczywiste. Ale wydaje nam się, że przypominanie o tym i wyjaśnianie w takich spotkaniach bezpośrednich, jest bardziej zrozumiałe, oswaja ten sąd" – oceniła sędzia.

Według Gądek-Tamborskiej to, jak ważna jest edukacja prawna, pokazują organizowane w kieleckim sądzie - i w sądach rejonowych – spotkania edukacyjne dla młodzieży gimnazjów i szkół średnich. Uczniowie uczestniczą m.in. w symulacji rozprawy sądowej, spotykają się także z kuratorem czy prokuratorem. "W naszej ocenie świadomy obywatel, to najlepszy sprzymierzeniec w sądzie, ponieważ wie, jakie ma prawa, obowiązki" – podkreśliła sędzia.

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach Wojciech Merta dodał, że w realizacji projektu będą mogli uczestniczyć także przedstawiciele innych środowisk prawniczych - radcy prawni, adwokaci czy notariusze. Konferencje – których terminy i tematyka będzie wcześniej podana do publicznej wiadomości – będą też organizowane w innych sądach okręgu kieleckiego.

Kielecki sąd chce też intensywnie promować ideę mediacji. "Możemy rozwiązywać konflikty pozasądowo – zanim pójdziemy do sądu, udać się do mediatora. Chcemy zmierzać do tego, by budować warsztaty z zakresu mediacji, także dla młodzieży" – mówiła Gądek-Tamborska.

"Ta kwestia w naszym społeczeństwie nie przebija się, a rolą sądu jest wciąż zachęcanie, propagowanie, informowanie społeczeństwa o tym, że rozstrzygnięcie sprawy poprzez mediacje jest dobrą formą załagodzenia sporu" – ocenił sędzia Klocek. (PAP)