Na taki dobrowolny odpis od podatku od dochodów osobistych zdecydowało się w zeszłym roku 2,4 procent podatników, czyli około 970 tysięcy osób z ogółu 40 milionów.

Na drugim miejscu po Partii Demokratycznej pod względem otrzymanych funduszy na działalność jest prawicowa Liga Północna. Dostała z odpisów 1,4 miliona euro. Na trzecim miejscu jest ugrupowanie Lewica Ekologia i Wolność z sumą 838 tysięcy euro.

Kolejną pozycję zajmuje partia byłego premiera Silvio Berlusconiego, Forza Italia. Na jej konta trafi 615 tysięcy euro. Prawie pół miliona euro podatnicy przekazali na rzecz pozaparlamentarnej Partii Komunistycznej Odnowy.

Na liście tej nie ma Ruchu Pięciu Gwiazd, który zrezygnował z pieniędzy z budżetu.

Możliwość odpisu 2 promili od podatków osobistych wprowadzono w 2014 roku wraz ze stopniowym odchodzeniem od finansowania partii politycznych z budżetu. Ma ono zostać definitywnie zlikwidowane w tym roku.

W zeszłym roku około miliona podatników, czyli 2,7 procent wszystkich, przekazało partiom wypełniając formularz podatkowy w sumie 9,6 mln euro.

Wraz ze zmianą zasad finansowania partii wprowadzoną przez rząd Enrico Letty i drastycznym zmniejszeniem dotacji budżetowych znacznie pogorszyła się sytuacja finansowa wszystkich ugrupowań, które wcześniej dysponowały milionami euro. Później na jaw wyszły liczne skandale z szastaniem publicznymi pieniędzmi przez niektóre ugrupowania. Także tym tłumaczy się obecnie niewielkie zainteresowanie odpisem na ten cel wśród podatników.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)