Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, zmiany w kodeksie spółek handlowych, kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym zaproponował minister sprawiedliwości.

"Założono podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego przez rezygnację z możliwości korzystania ze +zwykłego+ podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 (tj. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym)" - napisano w komunikacie CIR.

Zaznaczono, że do założenia spółki z o.o. w trybie S-24 stosowane będą nadal: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Reklama

Autorzy projektu wyjaśnili, że w ostatnich miesiącach pojawiły się sygnały o przypadkach nadużyć, polegających na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych innych osób do założenia spółki z o.o. w trybie S-24. Do utworzenia takiej spółki przy pomocy „zwykłego” podpisu elektronicznego wystarczy bowiem jedynie założenie konta w systemie teleinformatycznym i podanie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL.

Według projektodawców obecne rozwiązania dotyczące stosowania zwykłego podpisu elektronicznego nie dają stuprocentowej pewności, że osoba składająca podpis pod umową jest rzeczywiście tą osobą, którą została wskazana jako zawierająca umowę spółki. System weryfikuje bowiem jedynie zgodność wskazanego przez użytkownika numeru PESEL z danymi znajdującymi się w rejestrze PESEL, a w przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL, nie jest możliwe przeprowadzenie nawet takiej weryfikacji.

"Dostępność kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest dziś nieporównywalnie większa niż w momencie wprowadzania trybu S-24, natomiast korzystanie z profilu zaufanego ePUAP staje się coraz łatwiejsze dzięki rozszerzeniu dopuszczalnych metod identyfikacji na potrzeby uzyskania profilu zaufanego ePUAP (w październiku 2016 r. umożliwiono potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP przez systemy transakcyjne banku PKO BP, a 19 kolejnych banków pracuje nad wdrożeniem takiej możliwości) oraz technicznym usprawnieniom samego systemu ePUAP" - podał CIR.

Zgodnie z projektem zmiana ma wejść w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Spółki z.o.o. można zakładać przez internet (w trybie S-24) od 1 stycznia 2012 roku. Tryb S-24 wprowadzono w celu pobudzenia przedsiębiorczości i ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej w "najbardziej popularnej spośród spółek handlowych formie organizacyjnoprawnej".

Rozwiązanie to - głosi uzasadnienie projektu - okazało się dużym sukcesem: liczba spółek z o.o. zakładanych w trybie S-24 systematycznie rośnie i obecnie stanowią one prawie połowę wszystkich nowo tworzonych spółek z o.o.

W 2012 r. spółki z o.o. zawiązane w trybie S-24 stanowiły 15,43 proc. wszystkich spółek z o.o. zawiązanych w tamtym roku; w 2013 r. - 26,44 proc.; w 2014 r. - 31,47 proc.; w 2015 r. - 47,25 proc.

Łącznie między styczniem 2012 r. a listopadem 2015 r. zawiązano w trybie S-24 36 tys. 678 spółek z o.o. Z szacunkowych danych resortu sprawiedliwości wynika, że dotychczas w prawie 80 proc. przypadków użytkownicy korzystający z trybu S-24 posługują się zwykłym podpisem elektronicznym. (PAP)