Przedstawione przez zarząd przed sesją sejmiku założenia budżetu regionu na 2017 rok przewidują m.in. 517 mln zł dochodów i 504 mln zł wydatków. "Różnicę przeznaczymy na spłatę zadłużenia, które powinno spaść na koniec przyszłego roku do 141 mln zł" - wyjaśniał we wtorek na konferencji Buła.

Zdaniem marszałka budżet na 2017 r. można określić mianem rozwoju i bezpieczeństwa. Na dochody mają się złożyć przede wszystkim: dotacje (117 mln zł), subwencja ogólna (78 mln zł), środki europejskie (192 mln zł) i udział w podatkach - dochodowym od osób prawnych (84 mln zł) i osób fizycznych (29 mln zł).

Planowane wydatki bieżące to 278 mln zł, a wydatki majątkowe 226 mln zł. Na transport ma być przeznaczone ponad 88 mln zł, w tym na dotacje pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych blisko 44 mln zł. Oświata będzie kosztowała województwo 31 mln zł, a kultura blisko 26 mln. Budowa i remonty dróg pochłoną 157 mln zł, a łączne wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych i projekty własne w ramach RPO EFS - 30 mln zł.

Po raz pierwszy województwo przewidziało środki na regionalny budżet obywatelski. "Na wzór województwa małopolskiego będziemy organizować budżet obywatelski województwa opolskiego. Przeznaczymy na ten cel trzy miliony złotych z dwoma rodzajami zadań powiatowych i ponadpowiatowych. Mamy nadzieję, że zakończy się on takim samym sukcesem, jak u naszych kolegów z Krakowa" - powiedział członek województwa Szymon Ogłaza.

Budżet został przyjęty na wtorkowej sesji stosunkiem głosów 24 do 5. Za przyjęciem budżetu głosowali radni rządzącej koalicji (Mniejszość Niemiecka, PO, PSL), przeciwko byli radni PiS. (PAP)