ARP: Rada wierzycieli Hawe Telekom zaproponuje sprzedaż całości przedsiębiorstwa


Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Rada wierzycieli Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji podjęła decyzję o przedstawieniu propozycji układowych, przewidujących zaspokojenie wierzycieli poprzez sprzedaż całości przedsiębiorstwa Hawe Telekom, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).
Według Agencji, członkowie rady wierzycieli uznają, że pozyskanie inwestora, który w całości kupiłby przedsiębiorstwo Hawe Telekom jest najpewniejszą szansą dla wierzycieli na odzyskanie pieniędzy oraz zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstwa i jego dalszego rozwoju.
"Przeprowadzona analiza wykazała, że w obecnej strukturze właścicielskiej Hawe Telekom sp. z o.o. nie ma możliwości wygenerowania przepływów pieniężnych, które gwarantowałyby spłatę zobowiązań w rozsądnej perspektywie czasowej" - czytamy w informacji ARP przesłanym ISBnews.
"Uchwała rady wierzycieli Hawe Telekom sp. z o.o. potwierdza słuszność wcześniejszych ocen i działań niektórych wierzycieli, w tym największego jakim jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która już w grudniu 2015 r. składając wniosek o ogłoszenie upadłości układowej Hawe Telekom Sp. z o.o. wskazała, że układ likwidacyjny stanowi optymalny sposób zaspokojenia wierzycieli spółki" - czytamy dalej.
Wszczęte w marcu 2016 roku na wniosek zarządu Hawe Telekom sp. z o.o. postępowanie sanacyjne w tej spółce nie przyniosło spodziewanych efektów. Dłużnik do chwili obecnej nie przedstawił wierzycielom żadnych propozycji zaspokojenia wierzytelności, podała także Agencja.
Zgodnie z decyzją sądu z marca br., w Grupie Hawe wszczęto dwa postępowania sanacyjne. Objęto nim Hawe S.A. oraz Hawe Telekom - spółki zależnej od Hawe S.A. Sąd wszczynając postępowania sanacyjne powołał w tych spółkach odrębnych zarządców.
Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)