Jak poinformowało we wtorek biuro RPD, dzień wcześniej rzecznik spotkał się z Daryną oraz jej matką, którym grozi powrót na Ukrainę, na tereny objęte konfliktem zbrojnym.

Po zapoznaniu się z sytuacją RPD wniósł do Szefa Urzędu o uchylenie decyzji zobowiązującej dziewczynkę i jej matkę do powrotu i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Biuro RPD poinformowało, że rzecznik zaskarży decyzję o deportacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a wraz ze skargą wniesie o wstrzymanie wykonalności decyzji.

"Podczas postępowania nie wysłuchano dziecka, a zobowiązują do tego chociażby przepisy Konwencji o prawach dziecka, którą uchwalono przecież przy ogromnym udziale Polski. Zwracam także uwagę, że nie zasięgnięto opinii biegłego psychologa" - podkreślił Michalak.

Reklama

W opinii rzecznika dziewczynka i jej matka powinny otrzymać stosowną pomoc, aby mogły zostać w Polsce. RPD wskazał, że dziewczynka zaaklimatyzowała się w nowym otoczeniu, pozytywną opinię w jej sprawie wydała szkoła oraz psycholog, murem za dziewczynką stoją koledzy i koleżanki. Ponadto - jak podkreślił Michalak - powrót dziecka do ojczyzny, w której trwa konflikt zbrojny, może niekorzystnie wpłynąć na jego psychikę i rozwój.

Biuro RPD przypomniało, że w ostatnich latach rzecznik wielokrotnie skutecznie interweniował w podobnych sprawach. Kilka miesięcy temu na jego wniosek cofnięto decyzję o deportacji dziewięciorga ukraińskich dzieci wraz z rodzicami, którzy od lat mieszkają w Legnicy.

Reklama

Pod petycją o powstrzymanie deportacji Daryny podpisy zbierają jej koleżanki im koledzy ze Społecznego Gimnazjum Nr 20 w Warszawie. "Nasza koleżanka z gimnazjum, Daryna Sherstiuk, Ukrainka z Siewierodoniecka obwodu Ługańskiego, z terenów, gdzie trwa wojna i wciąż giną ludzie, mieszkająca w Warszawie z mamą, otrzymała decyzję o deportacji z Polski. Ma opuścić Polskę w trybie pilnym do 1 stycznia 2017 r." - czytamy w internetowej petycji.

Koledzy Daryny podkreślają, że dziewczynka chodzi z nimi do szkoły od 2014 r., "jest świetną koleżanką, znakomicie się uczy, jest uczciwa, zawsze można na nią liczyć". "Wiemy, że Daryna przeżyła w swoim życiu znacznie więcej trudnych i ciężkich rzeczy niż my, jej rówieśnicy. Nie lubi o tym opowiadać. Nasza koleżanka chciałaby się nadal uczyć w naszej szkole, ma tu grono bliskich przyjaciół i życzliwych nauczycieli. W nauce jest bardzo zdeterminowana. Nie rozumiemy, dlaczego Polska chce jej to wszystko odebrać" - piszą w petycji gimnazjaliści.

"Jesteśmy zdecydowanie przeciwni deportacji Daryny! Będziemy walczyć o szansę nauki w naszej szkole dla naszej koleżanki" - dodają.

Obecnie w Polsce Ukraińcy są drugą najliczniejszą grupą ubiegającą się o status uchodźcy, ochronę międzynarodową w Polsce uzyskują jednak nieliczni. Wynika to m.in. z Konwencji Genewskiej, która stanowi, że osoba starająca się o status uchodźcy musi wykazać uzasadnioną obawę przed prześladowaniami i nie móc uzyskać schronienia w innych częściach swojego kraju. Właśnie tego drugiego warunku - jak podkreśla UdSC - nie spełniają Ukraińcy.

Liczba wniosków o azyl w Polsce od obywateli Ukrainy gwałtownie wzrosła w 2014 r., po wybuchu konfliktu z Rosją na wschodzie Ukrainy; w tym roku wniosków jest jednak znacznie mniej niż w ubiegłych latach. Wciąż jednak wnioski od obywateli Ukrainy to ok. 10 proc. ogólnej liczby.

Według danych urzędu, w tym roku, do 4 grudnia, wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce złożyło 1229 obywateli Ukrainy. W 2016 r. (do 1 grudnia) szef UdSC udzielił ochrony (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca i pobyt tolerowany) 277 osobom, z czego Ukraińcy stanowili drugą (po obywatelach Rosji) najliczniejszą grupę - 53 osoby, 19 proc. ogółu - głównie były to decyzje o ochronie uzupełniającej.

Dla porównania w całym zeszłym roku o ochronę międzynarodową starało się w Polsce ponad 2,3 tys. obywateli Ukrainy. Status uchodźcy otrzymały tylko dwie osoby, a ochronę uzupełniającą - 24.(PAP)