Artykuły na temat: "reforma wymiaru sprawiedliwości"

14 kwietnia 2020 r.

Kurnicki: W obliczu kryzysu minister sprawiedliwości ma możliwość zreformowania swojego urzędu i wzmocnienia sądów [OPINIA]

12 lutego 2020 r.

„Iustitia” krytycznie oceniła decyzję Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie Juszczyszyna

10 lutego 2020 r.

Oświadczenie 22 sędziów TK w stanie spoczynku: Trybunał Konstytucyjny praktycznie został zlikwidowany