Artykuły na temat: "rachunkowość budżetowa"

16 października 2017 r.

Jaki paragraf klasyfikacji na rewitalizację parku w mieście

6 listopada 2016 r.

Nie zawsze zapłata po terminie będzie naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

29 maja 2013 r.

Szpital nie publikuje sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

21 stycznia 2010 r.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostkach budżetowych