Artykuły na temat: "okres wypowiedzenia"

14 grudnia 2019 r.

Pracownik na wypowiedzeniu: Jakie ma prawa i kiedy nie musi pracować?

23 marca 2019 r.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia [WZORY, PRZYKŁAD, TERMINY]