Po wpisie do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt bank zwróci ubezpieczenie pomostowe lub zaliczy je na poczet innych należności. Będzie ono zatem traktowane jak kaucja. Taki ma być skutek nowelizacji prawa bankowego, której projekt trafił właśnie do konsultacji. Potrwają one 30 dni.

Jak mówił nam już wcześniej inicjator projektu, wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka Marcin Warchoł, zmiany te potrzebne są kredytobiorcom, którzy – w obliczu rosnących stóp procentowych – płacą podwyższone raty kredytów i dodatkowo koszty z tytułu ubezpieczenia pomostowego. Wskazywał, że często czekają oni długie miesiące, a nawet przeszło rok na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Jak tłumaczył, to skutek ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2040), która obciążyła sądy wieczysto-księgowe, pandemii, a także boomu mieszkaniowego ostatnich lat.
Według oceny skutków regulacji pojedynczy kredytobiorca w zależności od długości oczekiwania na wpis do księgi wieczystej może zaoszczędzić na zmianach od ok. 500 zł do ponad 2 tys. zł.
Pomysły resortu krytykują jednak banki. Doktor Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, wskazywał w komentarzu dla nas, że banki od lat, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, uruchamiają kredyt jeszcze przed uzyskaniem wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Jak akcentował, w każdym takim jednostkowym przypadku przyjmują na siebie, aż do uzyskania zabezpieczenia, nie tylko podwyższone ryzyko, lecz także wyższy koszt kapitału przypisany do kredytu niezabezpieczonego hipotecznie.
Brak jest zatem, przekonywał Białek, jakichkolwiek podstaw do późniejszego – po uzyskaniu wpisu hipoteki – twierdzenia, że ryzyko to się nie ziściło i bank powinien zwrócić koszty.
– To tak jakby od ubezpieczyciela żądać zwrotu składki za okres, w którym nic się nie wydarzyło z przedmiotem ubezpieczenia – dowodził.
Zdaniem bankowców w długiej perspektywie rozwiązanie to negatywnie wpłynie na dostępność i koszt kredytów hipotecznych. Z kolei w perspektywie krótkofalowej z pewnością spowoduje poszukiwanie innego zabezpieczenia na ten czas.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji