Artykuły na temat: "komentarz"

17 czerwca 2020 r.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ cz. 7]

20 maja 2020 r.

Ustawa za 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ CZ. 6]

18 maja 2020 r.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

24 marca 2020 r.

Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Wyciąg z przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej – cz. 5 (ostatnia) [KOMENTARZ]

23 marca 2020 r.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 1 [KOMENTARZ]

5 marca 2020 r.

Urlop, dyskryminacja, odprawa. 10 uchwał SN kluczowych dla pracodawców [KOMENTARZ]