Artykuły na temat: "komentarz"

17 września 2019 r.

Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Komentarz]

22 sierpnia 2019 r.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych [KOMENTARZ]

11 czerwca 2019 r.

Poza czubkiem sędziowskiego nosa też jest świat

23 maja 2019 r.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 4) [KOMENTARZ]

20 maja 2019 r.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (wyciąg o MDR, cz.2) [KOMENTARZ]

17 kwietnia 2019 r.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego cz. 4 [KOMENTARZ]