Artykuły na temat: "komentarz"

19 listopada 2019 r.

Czym jest prosta spółka akcyjna [KOMENTARZ DO PRZEPISÓW]

18 listopada 2019 r.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [KOMENTARZ]

24 października 2019 r.

Nowelizacja k.p.c. Co się zmieni w sprawach pracowniczych? [KOMENTARZ]

17 września 2019 r.

Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Komentarz]

22 sierpnia 2019 r.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych [KOMENTARZ]

11 czerwca 2019 r.

Poza czubkiem sędziowskiego nosa też jest świat