Artykuły na temat: "komentarz"

20 maja 2019 r.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (wyciąg o MDR, cz.2) [KOMENTARZ]

17 kwietnia 2019 r.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego cz. 4 [KOMENTARZ]

25 marca 2019 r.

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [KOMENTARZ]

21 lutego 2019 r.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 1) [KOMENTARZ]

20 lutego 2019 r.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, cz. 2

19 lutego 2019 r.

Szadkowska: Wszystkowiedzący bezrefleksyjni [OPINIA]

14 listopada 2018 r.

Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych [KOMENTARZ]