Artykuły na temat: "komentarz"

24 marca 2020 r.

Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Wyciąg z przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej – cz. 5 (ostatnia) [KOMENTARZ]

23 marca 2020 r.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 1 [KOMENTARZ]

5 marca 2020 r.

Urlop, dyskryminacja, odprawa. 10 uchwał SN kluczowych dla pracodawców [KOMENTARZ]

19 listopada 2019 r.

Czym jest prosta spółka akcyjna [KOMENTARZ DO PRZEPISÓW]

18 listopada 2019 r.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [KOMENTARZ]

24 października 2019 r.

Nowelizacja k.p.c. Co się zmieni w sprawach pracowniczych? [KOMENTARZ]