Do podpisu do prezydenta została przekazana 2 listopada br. ustawa z 14 października 2021 r. zmieniająca przepisy ustawy o rachunkowości (w momencie oddawania dodatku do druku jeszcze czekała na podpis i publikację w Dzienniku Ustaw). Ma ona wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. i 1 czerwca 2022 r. Niektóre z regulacji będą już jednak stosowane przy sporządzaniu sprawozdań za 2021 r.

1. podpisywanie sprawozdań przez jednego członka zarządu