Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony" jest Marcin Szczupak, dyrektor Badań i Rozwoju Biznesu w PSMM Monitoring & More.

Jak się bada medialność?

To szersze zagadnienie, które można zamknąć w jednym zdaniu. Po prostu obserwujemy wszystko to, co mediami możemy określić, a więc media te w rozumieniu tradycyjnym prasa, radio, telewizja, internet tradycyjny, czyli portale redakcyjne. Także media własne, w których skład wchodzą popularne w ostatnich latach portale społecznościowe. Medialność w tym wypadku, jeżeli rozmawiamy o badaniu marszałków województw, skupiała się właśnie na analizie mediów tradycyjnych, uwzględniliśmy ten przekaz, który jest obecny w mediach społecznościowych prowadzonych przez samych marszałków – mówi Marcin Szczupak.

Z perspektywy osoby zainteresowanej, czyli osoby badanej, czy też podmiotu, który jest badany w tym przekazie mediowym, jest to dla niego bardzo precyzyjna informacja zwrotna czy komunikacja, którą prowadzi, komunikacja, w tym wypadku z wyborcami jest skuteczna – dodaje Szczupak.