Czy sztuczna inteligencja przybliża nas do obiektywizmu? Jaką rolę ma jakość danych, zasilających sztuczną inteligencję?

Sztuczna inteligencja potrafi być bardzo pomocnym narzędziem. Trzeba jednak rozgraniczyć, kiedy powinna być wykorzystywana do zastępowania ludzkich decyzji, a kiedy powinna je tylko wspierać – tłumaczy Joanna Dąbrowiecka-Wrodarczyk w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl).
Ekspertka wyjaśnia także czy sztuczna inteligencja może być obiektywna oraz kto i kiedy, w firmie, powinien na to zwrócić uwagę. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

Czy sztuczna inteligencja przybliża nas do obiektywizmu?

Sztuczna inteligencja dostarcza narzędzi analitycznych, z tym, że sama sztuczna inteligencja nie jest panaceum na bolączki w branży IT. Ona sama boryka się z wieloma problemami. Po pierwsze, swojej niedoskonałości. A wynika to z tego, że jest tworzona przez nas – ludzi, którzy sami jesteśmy niedoskonali. Musimy być pokorni, tworząc ją i uwzględniać różne aspekty przy jej budowie, m.in. różnorodność.
Brak obiektywizmu sztucznej inteligencji wynika też z braku udziału wszystkich interesariuszy. Nie tylko kobiet, ale to jest teraz najbardziej widoczne i powoduje różne wpadki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Szeroko pojęta dywersyfikacja i uwzględnienie wszystkich potrzeb podczas budowania algorytmów to jest coś, co powinno być trendem dla wszystkich firm, które pracują nad sztuczną inteligencją - podkreśla Dąbrowiecka-Wrodarczyk.

Co należy uwzględnić w pracach nad sztuczną inteligencją?

Ważne jest uzyskanie efektu synergii, poprzez rozmawianie ze wszystkimi interesariuszami, czyli: wszystkimi, których efekty pracy sztucznej inteligencji mogłyby dotyczyć. Wpływać na ich życie i losy zawodowe.
Sztuczna inteligencja to trend, który jest bardzo rozwojowy. Dostarcza bardzo wielu doświadczeń, ale tak naprawdę jest jeszcze na początku drogi. Dlatego tylko wtedy, kiedy jest ona wykorzystywana we właściwy, rozsądny sposób, z pokorą i świadomością niedoskonałości, potrafi być bardzo pomocnym narzędziem. Trzeba jednak rozgraniczyć, kiedy sztuczna inteligencja powinna być wykorzystywana do zastępowania ludzkich decyzji, a kiedy powinna je tylko wspierać. To jest najważniejsze kryterium - wyjaśnia Dąbrowiecka-Wrodarczyk.

Jaką rolę ma jakość danych, zasilających sztuczną inteligencję?

Aspekt, który jest istotny przy budowaniu sztucznej inteligencji, oprócz samego algorytmu, to dane. Sztuczna inteligencja nic nam nie da, dopóki nie zostanie „nakarmiona” danymi. Jakość tych danych istotnie wpływa na to, jaki efekt uzyskamy, korzystając ze sztucznej inteligencji - podsumowuje Dąbrowiecka-Wrodarczyk.
Joanna Dąbrowiecka-Wrodarczyk - Dyrektor ds. Serwisu Oprogramowania w Biurze Projektowania Systemów Cyfrowych, prywatnie mama dwóch córek, wielbicielka przyrody i sztuki w każdej postaci.