Rynek pracy: stan obecny, najbliższa perspektywa

– Stopa bezrobocia od wielu lat systematycznie spada. Ten współczynnik poniżej 5% wskazuje, że ta praca jest dostępna. Z naszych obserwacji, z tego co mówią przedsiębiorcy, jak wygląda rynek rekrutacyjny, to się potwierdza. Pamiętajmy, że od dobrych kilku lat, co najmniej od 2015, byliśmy w dużych niedoborach kompetencji i dużych niedoborach zasobów ludzkich. Polska gospodarka po roku 2014 dość szybko zaczęła się rozwijać, było sprzyjające ku temu możliwości, sporo kapitału obcego, sporo reinwestycji, dość dobre otoczenie gospodarcze i klimat, żeby inwestować w biznes i własne organizacje. Dochodzimy do momentu, kiedy luki kompetencyjne powoli zaczynają być wypełniane – mówi Cezary Maciołek.

Reklama

– Patrząc na rynek pracy, a na zjawiska gospodarcze i ekonomiczne, trochę jedno z drugim się gryzie. Widzimy, że polska i światowa gospodarka wysyła wiele negatywnych sygnałów, wskazujących na spowolnienie gospodarcze. Hamuje konsumpcja, w ostatnich miesiącach doszło do dużego tąpnięcia w sektorze budowlanym. Biznes, przedsiębiorcy starają się odbierać te sygnały w sposób racjonalny, ich reakcje maja bezpośrednie przełożenie na decyzje i działania, które podejmują w teraźniejszości, a będą dotyczyły przyszłości. Widzimy, co się dzieje z kosztami energii elektrycznej, logistyki, słabym złotym, czy wieloma elementami ekonomii, które ewidentnie wskazują na to, że zaciągamy hamulec ręczny jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w Polsce – dodaje Cezary Maciołek.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Cezary Maciołek – Prezes Grupy Progres