Postawiliśmy sobie za cel żeby współfinansować, czy niejednokrotnie finansować, sieć instalacji, która by w sposób kompleksowy zagospodarowała cały strumień odpadów komunalnych - mówi Dominik Bąk zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusz realizuje program „Racjonalna gospodarka odpadami”. To jest taki główny filar finansowania tej dziedziny ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadowej. Postawiliśmy sobie za cel żeby współfinansować, czy niejednokrotnie finansować, sieć instalacji, która by w sposób kompleksowy zagospodarowała cały strumień odpadów komunalnych – mówi Dominik Bąk zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodaje, że gminy komunikują dzisiaj potrzebę budowy termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Nie jest to jednak jedyny i najważniejszy kierunek, który gminy widzą jako sposób na rozwiązanie problemów gospodarki odpadowej.

- Obserwujemy sporą liczbę wniosków które dotyczą budowy kompostowni. W ostatnim czasie rzeczywiście przez zarząd i radę nadzorczą przewijają się wnioski o udzielenie dofinansowania na tego typu instalacje – tłumaczy Bąk.