Gdynia nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, aby poprawić jakość życia mieszkańców oraz efektywność działań samorządu terytorialnego. Jednym z kluczowych narzędzi wspierających te cele jest sztuczna inteligencja (AI – Artificial Intelligence), której zastosowanie w różnych obszarach już przynosi wymierne korzyści

Gdynia od lat wykorzystuje nowoczesne technologie i innowacje w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz efektywności świadczonych usług. Wdrażane są rozwiązania z zakresu inteligentnej mobilności, zarządzania energią, odpadami czy też ochrony środowiska.

Miasto angażuje społeczność lokalną i przedsiębiorstwa w proces tworzenia inteligentnych rozwiązań, promując partnerstwo publiczno-prywatne oraz współpracę międzysektorową.

Od 2023 r. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny realizuje projekt w ramach Europejskiego Centrum Innowacji Cyfrowych (EDIH, European Digital Innovation Hub) – jedynego ogólnopolskiego oraz jednego z dwóch hubów w Europie specjalizujących się w obszarze Smart City, którego zadaniem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transformacji cyfrowej. Przystąpienie do projektu EDIH Smart Secure Cities to szansa, aby nie tylko podzielić się gdyńskimi doświadczeniami w tym obszarze, lecz także ułatwić ich wdrażanie. I to nie tylko w naszym mieście, obszarze metropolitalnym, ale także poza Pomorzem.

AI w służbie samorządu

Sztuczna inteligencja już powszechnie jest stosowana w otaczającym nas środowisku. Stosowne algorytmy pozwalają aplikacjom dobierać dla nas najlepsze zdjęcia czy muzykę. Zastosowanie AI w samorządach to także coś coraz bardziej już powszechnego.

Miasto musi stawiać na inteligentne zarządzanie infrastrukturą, wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych z ruchu ulicznego, zużycia energii czy systemów gospodarki odpadami. Dzięki temu samorząd może podejmować bardziej precyzyjne decyzje dotyczące planowania miejskiego, co przekłada się na efektywne wykorzystanie zasobów i zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ograniczenie wydatkowanego budżetu.

Sztuczną inteligencję można stosować także w innowacyjnych formach komunikacji z mieszkańcami, w tym wykorzystując chatboty oparte na odpowiednich, uczących się algorytmach. Dzięki nim mieszkańcy mogą szybko uzyskać informacje o usługach samorządowych, co przyczynia się do zwiększenia transparentności i dostępności informacji.

Wdrażając rozwiązania oparte na AI, możemy lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, analizować trendy rozwojowe oraz prognozować skutki różnych scenariuszy urbanistycznych. To umożliwia samorządowi podejmowanie bardziej pragmatycznych decyzji dotyczących rozwoju miasta.

Dzięki systemom monitoringu opartym na sztucznej inteligencji możliwe jest skuteczne monitorowanie przestrzeni publicznej, identyfikowanie potencjalnych zagrożeń oraz szybka reakcja na sytuacje awaryjne. To przekłada się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.

Co dla nas kluczowe, dążymy do personalizacji usług edukacyjnych. Wykorzystując AI, dostosowujemy procesy nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. W obszarze zdrowia sztuczna inteligencja może wspierać nas w analizie danych dotyczących zdrowia publicznego, co umożliwia skuteczniejsze podejmowanie decyzji z zakresu profilaktyki i leczenia.

Korzyści z perspektywy samorządu

Tylko wyobraźnia może nas ograniczać względem tego, gdzie i jak można zastosować AI, i co najważniejsze – jakie te rozwiązania przyniosą korzyści mieszkańcom. Dlatego właśnie tak ważne jest upowszechnianie wiedzy na ten temat i szkolenie kadr administracji samorządowej.

W wielkim skrócie korzyści z perspektywy samorządu to:

Optymalizacja procesów administracyjnych: sztuczna inteligencja już w wielu miejscach na świecie automatyzuje rutynowe zadania administracyjne, takie jak przetwarzanie dokumentów, analiza danych czy zarządzanie informacjami, co pozwala samorządom zaoszczędzać czas i zasoby.

Analiza danych big data i prognozowanie: AI umożliwia lepszą analizę dużych zbiorów danych, co pozwala samorządom lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, przewidywać trendy oraz podejmować bardziej trafne decyzje polityczne i strategiczne. To właśnie stosując algorytmy AI w Wielkiej Brytanii prognozowano zapotrzebowanie na łóżka i sprzęt medyczny niezbędny w walce z pandemią koronawirusa.

Personalizacja usług dla mieszkańców: dzięki AI samorządy mogą dostosować usługi do indywidualnych potrzeb mieszkańców, np. poprzez systemy rekomendacyjne sugerujące najbardziej odpowiednie rozwiązania czy też dostosowane komunikaty.

Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami: za pomocą chatbotów opartych na sztucznej inteligencji samorządy mogą szybko i efektywnie odpowiadać na pytania mieszkańców, udzielać informacji o usługach oraz zbierać opinie i sugestie.

Zwiększenie efektywności działań z zakresu urbanistyki: AI może wspomagać planowanie przestrzenne, prognozowanie ruchu miejskiego czy też optymalizację infrastruktury miejskiej, co przyczynia się do lepszego zarządzania miastami i poprawy jakości życia mieszkańców. W wielu miejscach na świecie już dzisiaj to sztuczna inteligencja zarządza ruchem.

Automatyzacja procesów decyzyjnych: wprowadzenie systemów wspomaganych przez sztuczną inteligencję może przyspieszyć proces podejmowania decyzji przez samorządy poprzez analizę danych i wskazywanie najbardziej optymalnych rozwiązań.

Zwalczanie nadużyć i oszustw: AI może pomóc w wykrywaniu różnorodnych nieprawidłowości w obszarze funkcjonowania administracji, w tym podejmowanych decyzji.

Rozwój inteligentnych systemów transportowych: Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji samorządy mogą rozwijać inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym, monitorowania transportu publicznego czy też wspierania rozwoju transportu elektrycznego i autonomicznego.

Wspomaganie edukacji i zdrowia: AI może być wykorzystywana przez samorządy do udoskonalania systemów edukacji, np. poprzez personalizację nauczania, jak również do doskonalenia opieki zdrowotnej, np. poprzez analizę danych medycznych czy prognozowanie zagrożeń zdrowotnych.

Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego: AI może wspierać samorządy w monitorowaniu bezpieczeństwa publicznego, np. poprzez systemy monitoringu wizyjnego analizujące duże ilości obrazów w czasie rzeczywistym w celu wykrywania incydentów i przestępstw.

Rozwiązania na różnorodne potrzeby

Aby zaspokoić różne potrzeby mieszkańców, wykorzystujemy w Gdyni różne rozwiązania cyfrowe. Platformy informacyjne i komunikacyjne ułatwiają dostęp mieszkańców do informacji o usługach publicznych, wydarzeniach społecznościowych, komunikację z urzędem czy też wymianę informacji z innymi mieszkańcami.

Dzięki aplikacjom mobilnym mieszkańcy zyskali łatwy dostęp do usług publicznych, mogą za ich pośrednictwem zgłaszać problemy, otrzymywać powiadomienia o interesujących ich wydarzeniach czy też uczestniczyć w konsultacjach społecznych.

Wciąż rozwijamy systemy e-usług umożliwiające załatwianie spraw takich jak rejestracja pojazdów, składanie wniosków o dokumenty czy też opłacanie podatków online. Funkcjonują u nas inteligentne systemy transportowe (Tristar, Mevo, Fala), cyfrowe platformy edukacyjne, e-usługi zdrowotne, lokalne platformy społecznościowe, systemy inteligentnego zarządzania odpadami czy platformy konsultacyjne i partycypacyjne i usługi dostosowane do potrzeb osób starszych oraz z niepełnosprawnością.

Gdynia wraz z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie tworzenia i wdrażania rozwiązań cyfrowych, które zmieniają naszą rzeczywistość. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że Gdynia jest SMART, a AI wspomaga samorząd w pracy dla dobra mieszkańców.