2 mld zł to budżet europejskich dotacji na rozwój cyfrowy. Część z nich ma pomóc w doprowadzeniu internetu szerokopasmowego tam, gdzie dziś on nie dociera

Choć gospodarka cyfrowa to dziś jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu, nie wszyscy mają szansę skorzystać z jej benefitów. W Polsce prawie 1 mln gospodarstw domowych (i 1,6 mln adresów) wciąż nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu. Chce to zmienić Ministerstwo Cyfryzacji. Zaczęło od publikacji mapy tzw. białych plam, teraz obiecuje ich zamalowanie przy pomocy rządowych dotacji.

Problemy potwierdzają też samorządowcy. – Dla obszarów zmarginalizowanych brak dostępu do sieci szerokopasmowej ograniczy ich możliwości rozwojowe i spotęguje zjawisko wypłukiwania potencjału społecznego i gospodarczego – ostrzegał podczas zorganizowanej przez DGP debaty dotyczącej wyzwań dla samorządu Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, zauważył z kolei, że następuje geometryczny przyrost usług oferowanych przez samorządy mieszkańcom. W dodatku, jak zaznaczył, wskazane jest również dokonanie przeglądu oferowanych przez samorządy usług, by faktycznie pozostawić stacjonarnymi tylko te naprawdę wymagające osobistej obecności mieszkańca w urzędzie.

Ma to jednak poważne następstwa: ci, którzy nie będą podłączeni do sieci, będą mieli utrudniony dostęp do elektronicznych usług. Zwracał na to uwagę Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Aby zbadać skalę zjawiska białych plam, resort cyfryzacji uruchomił System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Od 1 grudnia zaczęło się jego zasilanie danymi – zgłoszenia punktów ze słabym internetem przyjmował od operatorów w punktach adresowych. Później białe plamy zgłaszali do resortu sami mieszkańcy. W styczniu mogli rejestrować adresy przy pomocy witryny Internet.gov.pl. SIDUSIS ma pomóc w odpowiednim zaplanowaniu wydatkowania środków. Docelowo ma też odpowiadać na pytanie, czy do danego adresu będzie w przyszłości planowane doprowadzenie sieci telekomunikacyjnej.

W lutym 2023 r. ministerstwo opublikowało wstępną listę białych plam. Zastrzega jednak, że listy mają charakter poglądowy, orientacyjny i nie stanowią ostatecznych zbiorów wyznaczonych do dofinansowania. Według podanych na stronie resortu informacji nie należy ich też traktować jako ostatecznej informacji o szacowanych kosztach inwestycji. Dane będą na bieżąco aktualizowane, a ewentualne uwagi co do już udostępnionych można kierować na adres sekretariat.DT@kprm.gov.pl.

Miasta dalekie od cyfryzacji / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

Dla każdego z adresów zostały oszacowane potencjalne koszty zapewnienia dostępu do bardzo szybkiego internetu – umożliwiającego korzystanie z usług o przepustowości co najmniej 300 MB/s (pobieranie danych) i 100 MB/s (wysyłanie danych). A koszty są bardzo różne. Doprowadzenie internetu dla części adresów to wydatek rzędu 200 zł. Dla innych – kilkadziesiąt tysięcy. A są i kwoty rekordowe – np. 1 mln zł miałoby kosztować doprowadzenie światłowodu np. do schroniska w Murowańcu. Różnice wynikają z odległości od dotychczasowej infrastruktury czy z trudności technicznych w dotarciu do adresu. Jak wyceniał w 2022 r. serwis Telko.pl, uzupełnienie infrastruktury niezbędnej dla 1,65 mln adresów to koszt 18,1 mld zł.

Jak wypełnić tę lukę? Część kosztów będą musieli wziąć na siebie operatorzy. Dofinansowanie budowy sieci dostępu do szybkiego internetu będzie udzielane również równolegle ze środków Krajowego Planu Odbudowy i programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Łączny budżet tych interwencji to 2 mld euro.

Aby ułatwić prowadzenie inwestycji, cały kraj zostanie podzielony na obszary konkursowe, a dla każdego z nich będzie opracowana lista zidentyfikowanych białych plam (mają znajdować się wyłącznie w granicach pojedynczego powiatu) wraz z informacją o maksymalnej wartości dofinansowania udzielanego na zapewnienie dostępu do szybkiego internetu dla każdej z białych plam znajdujących się na tej liście. Według pomysłu resortu cyfryzacji przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą ubiegać się o udzielenie dofinansowania na realizację inwestycji na danym obszarze. Procedura będzie otwarta, a firmy będą konkurować m.in. wnioskowaną wartością dofinansowania. Po jego otrzymaniu beneficjent środków będzie miał maksymalnie 36 miesięcy na zapewnienie dostępu do szybkiego internetu. Szczegółowe harmonogramy inwestycji będą opracowywane przez beneficjentów dopiero po zawarciu umów o dofinansowanie

Minister cyfryzacji chce, by do 2025 r. przy pomocy szerokopasmowego internetu łączyły się wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce. ©℗

Organizatorzy

Materiały prasowe