Jedna kobieta i trzech mężczyzn. Wszyscy piastują swoje stanowiska od lat: Jacek Jaśkowiak i Beata Klimek od ośmiu, Jacek Zbigniew Lipiński od dwudziestu, a Krzysztof Harmaciński od dwudziestu czterech.

Mają poparcie społeczne i śmiałe pomysły. Wiedzą, czego chcą i jakimi środkami to osiągnąć. Tacy są najlepsi włodarze 10. edycji rankingu Perły Samorządu.
MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. MIESZKAŃCÓW
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania / Materiały prasowe
W tych warunkach, które są, staram się robić tyle, ile się da - tak długo i tak dobrze, jak się da.
1) Jakie było najtrudniejsze wyzwanie, z jakim się pan zmierzył, pełniąc stanowisko włodarza?
Początkowy okres pandemii i pierwsze decyzje - często wyprzedzające te podejmowane przez rząd, jak np. zamknięcie szkół - związane z całkowitą reorganizacją funkcjonowania miasta, zabezpieczeniem ciągłości działania urzędu i miejskich jednostek oraz zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców.
2) Jaka była najtrudniejsza sytuacja w pracy z radnymi?
Przekonanie mojego zaplecza politycznego do tego, by upamiętnić parę prezydencką Marię i Lecha Kaczyńskich przez nadanie ich imienia jednemu ze skwerów w mieście.
3) Co się panu najmniej podoba w zarządzanym mieście?
Dworzec Główny PKP.
4) Jakie cechy najbardziej pan ceni u współpracowników?
Racjonalność i myślenie przy tym, co się robi, odpowiedzialność, skuteczność.
5) Która cecha charakteru najbardziej przeszkadza panu w pełnieniu funkcji, a jaka najbardziej pomaga?
Mam szereg wad i ułomności - jedną z nich jest wrodzona skromność. Ale paradoksalnie one mi w pracy wręcz pomagają.
6) Z jakimi postaciami historycznymi się pan identyfikuje? Proszę wymienić trzy osoby: z regionu, z Polski, ze świata.
Wojciech Korfanty, margrabia Aleksander Wielopolski, Konrad Adenauer.
MIASTA DO 100 TYS. MIESZKAŃCÓW
Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego / Materiały prasowe
Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.
Henry Ford
1) Jakie było najtrudniejsze wyzwanie, z jakim się pani zmierzyła, pełniąc stanowisko włodarza?
Wyścig z czasem przy kończeniu rozbudowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o., a przede wszystkim terminowe rozliczenie tego projektu, współfinansowanego z funduszy unijnych.
2) Jaka była najtrudniejsza sytuacja w pracy z radnymi?
Kohabitacja samorządowa w mojej pierwszej kadencji na stanowisku prezydenta miasta. Przedstawiciele opozycji chętnie korzystali wówczas ze swojej przewagi w radzie miasta i nie zawsze była możliwa konstruktywna współpraca.
3) Co się pani najmniej podoba w zarządzanym mieście?
Zbyt duża liczba potrzeb w stosunku do możliwości i ich szybkiej realizacji.
4) Jakie cechy najbardziej pani ceni u współpracowników?
Mądrość i odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność.
5) Która cecha charakteru najbardziej przeszkadza pani w pełnieniu funkcji, a jaka najbardziej pomaga?
Najbardziej przeszkadza - niecierpliwość, najbardziej zaś pomaga zaangażowanie.
6) Z jakimi postaciami historycznymi się pani identyfikuje? Proszę wymienić trzy osoby: z regionu, z Polski, ze świata.
Hipolit Cegielski, Tadeusz Mazowiecki, Nelson Mandela.
GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE
Jacek Zbigniew Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego / Materiały prasowe
I kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu.
Paulo Coelho
1) Jakie było najtrudniejsze wyzwanie, z jakim się pan zmierzył, pełniąc stanowisko włodarza?
Dziś, biorąc pod uwagę skok cywilizacyjny, jakiego dokonał aleksandrowski samorząd w ostatnich latach, trudno w to uwierzyć, ale obejmując funkcję burmistrza 20 lat temu, musiałem zmierzyć się z olbrzymim zadłużeniem finansowym gminy. W drastycznej formie znalazło ono swoje odzwierciedlenie w pierwszych dniach mojego urzędowania, gdy komornik sądowy zajął część majątku gminy w związku z niespłaconymi zobowiązaniami finansowymi.
2) Jaka była najtrudniejsza sytuacja w pracy z radnymi?
W pierwszej mojej kadencji musiałem zmierzyć się z trzyletnim okresem zarządzania gminą przy jednoczesnym braku formalnej większości w radzie. Negocjacje z radnymi dotyczące akceptacji moich strategicznych projektów były sporym wyzwaniem.
3) Co się panu najmniej podoba w zarządzanej gminie?
Od dłuższego czasu nie mogę zaakceptować złego stanu sieci dróg będących w zarządzie samorządu powiatowego, na co gmina nie ma większego wpływu.
4) Jakie cechy najbardziej pan ceni u współpracowników?
Profesjonalizm, kreatywność, lojalność.
5) Która cecha charakteru najbardziej przeszkadza panu w pełnieniu funkcji, a jaka najbardziej pomaga?
W pełnieniu funkcji przeszkadza mi czasem brak punktualności, nad którą to cechą nieustannie pracuję. Pomaga mi zdecydowanie wykształcenie prawnicze i gruntowna wiedza dotycząca funkcjonowania samorządu.
6) Z jakimi postaciami historycznymi się Pan identyfikuje? Proszę wymienić trzy osoby: z regionu, z Polski, ze świata.
Aleksandrowianin Włodzimierz Smolarek, Władysław Bartoszewski, Jim Morrison.
GMINY WIEJSKIE
Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława / Materiały prasowe
Razem możemy więcej i lepiej.
1) Jakie było najtrudniejsze wyzwanie, z jakim się pan zmierzył, pełniąc stanowisko włodarza?
Była to reforma systemu oświaty przy wprowadzaniu gimnazjów w 1999 r., która wymusiła likwidację wielu małych szkół.
2) Jaka była najtrudniejsza sytuacja w pracy z radnymi?
Nie było bardzo trudnych sytuacji w pracy z radnymi. Sprawy były w sposób rozsądny rozwiązywane.
3) Co się panu najmniej podoba w zarządzanej gminie?
Nie ma takiej rzeczy. Bardzo dobra współpraca z mieszkańcami nie powoduje problemów w zarządzaniu gminą.
4) Jakie cechy najbardziej pan ceni u współpracowników?
Wiarygodność, pracowitość i sumienność.
5) Która cecha charakteru najbardziej przeszkadza panu w pełnieniu funkcji, a jaka najbardziej pomaga?
Najbardziej pomaga konsekwencja w działaniu, przeszkadza zaś ambicja.
6) Z jakimi postaciami historycznymi się pan identyfikuje? Proszę wymienić trzy osoby: z regionu, z Polski, ze świata.
Są to prof. Emil von Behring, prof. Michał Kulesza i św. Jan Paweł II.
Oprac. Bożena Ławnicka