Rządowy program 500 plus wymagał zatrudnienia dodatkowych pracowników. Szacuje się, że zajmowało się nim nawet 12 tys. osób. Istniała obawa, że duża część z nich straci zatrudnienie w związku ze zmianami. Tak się jednak nie stało. W związku ze specustawą ukraińską na samorządy nałożono bowiem dodatkowe obowiązki, w tym nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r., przyznawania statusu bezrobotnego, udzielania świadczeń w ramach pomocy społecznej, wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł czy wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł.
Gdynia wylicza, że w mieście jednorazowym świadczeniem 300 zł objęto 5,1 tys. osób. Osoby, które zdecydują się na pozostanie w Gdyni, mogą liczyć m.in. na pomoc ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zabezpieczenie potrzeb bytowych), Ośrodka Interwencji Kryzysowej (pomoc psychologiczna) czy Powiatowego Urzędu Pracy (wsparcie w znalezieniu zatrudnienia. – MOPS jako jeden z elementów samorządowego wsparcia kryzysowego, we współpracy z partnerami zewnętrznymi koordynuje m.in.: dostarczanie posiłków do miejsc zbiorowego żywienia (wydano ich do tej pory ponad 22 tys.), wydawanie pakietów żywnościowych i higienicznych dla Ukraińców przebywających w mieszkaniach prywatnych (ponad 10 tys. pakietów i innej pomocy rzeczowej). Obecnie blisko 80 pracowników ośrodka pracuje na bieżąco w punktach noclegowych z rodzinami z Ukrainy ustalając wspólnie plan długoterminowej pomocy - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - MOPS podjął również współpracę z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w organizowaniu i dystrybucji wsparcia finansowego, w formie debetowych kart płatniczych. Na razie liczba dystrybuowanych kart to ponad 300, ale jesteśmy gotowi do rozszerzenia tych działań w momencie pojawienia się środków finansowych - dodaje Michał Guć.
– Jeśli z grupy Ukraińców przebywających w Gdyni o wsparcie wystąpi np. ok. 2 tysiące to liczba klientów MOPS wzrośnie gwałtownie prawie o 50 procent – zwraca uwagę Michał Guć.
Reklama
– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku do 31 maja 2022 r. wypłaca przyznane mieszkańcom Białegostoku świadczenie wychowawcze. Jednak zaprzestanie wypłat świadczenia wychowawczego od czerwca 2022 r. nie oznacza, że w jego kompetencji nie leżą inne zadania wynikające z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zaznacza Kamila Bogacewicz z departamentu komunikacji społecznej UM Białegostoku.
Na podstawie dotychczas wydanych rozstrzygnięć w sprawach 500+ ośrodek właściwy jest w szczególności do: stwierdzania i dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez okres 10 lat od terminu ich wypłacenia, prowadzenia postępowań w sprawach umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty nienależnie pobranych świadczeń, przeprowadzania na wniosek ZUS wywiadów środowiskowych,
Poza tym MOPS od stycznia 2022 r. realizują zadania wynikającego z ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Jak informują samorządy, liczba wniosków w tej sprawie jest niewiele mniejsza od liczby wniosków o świadczenie wychowawcze. ©℗