Drogi same wiodą do Sanoka

W Sanoku krzyżują się drogi wiodące w głąb Bieszczadów z Przemyśla, Rzeszowa i Krakowa. Warto zjechać z nowo wybudowanej obwodnicy w malowniczy zakątek doliny Sanu, by zachwycić się krajobrazem Gór Słonnych – najlepiej podczas zwiedzania jednego z najsłynniejszych muzeów skansenowskich w Europie albo spoglądając z dziedzińca zamku, w którym mieści się Galeria Zdzisława Beksińskiego oraz jedna z najcenniejszych w Polsce kolekcji sztuki cerkiewnej.

Turyści lubią miasto

Reklama

W sanockich muzeach padają co roku rekordy frekwencji. Samorząd dokłada starań, aby miasto gościnnie otwierało się na gości. Burmistrz Sanoka zaproponował właścicielom restauracji i kawiarni zniesienie opłat za wykorzystanie terenów pod ogródki gastronomiczne. W zamian restauratorzy zobowiązali się do ukwiecenia przestrzeni dużego rynku, gdzie znajduje się najwięcej ogródków i którędy najczęściej przemieszczają się wycieczki.

Sanoczanie potrzebują mieszkań

W jednej dziedzinie Sanok w przeszłości trochę się zaniedbał: potrzeby mieszkaniowe są ogromne, muszą zostać wybudowane mieszkania, zwłaszcza dla ludzi młodych, przede wszystkim małżeństw na dorobku.

Burmistrz Tomasz Matuszewski uznał to za priorytetowe wyzwanie i tuż po objęciu funkcji poszukiwał sposobu na budowę tanich mieszkań, najlepiej w systemie budownictwa społecznego. Plany burmistrza zbiegły się w czasie z propozycjami rządowymi. Dziś Sanok jest udziałowcem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe. Tereny pod budowę bloków wielorodzinnych są gotowe i tylko czekać, kiedy rozpoczną się prace.

W trosce o czyste powietrze

Miasto opracowało Program Gospodarki Niskoemisyjnej wyznaczający główne kierunki działań samorządu. Ważnym krokiem do poprawy jakości powietrza i oszczędności energii była termomodernizacja budynków publicznych oraz – w porozumieniu z zarządami spółdzielni mieszkaniowych – także wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Termomodernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji połączono z zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych.

Dwa lata temu na ulicach pojawiły się niskoemisyjne autobusy, w tym osiem z napędem gazowym. Są nowoczesne i wygodne, świetnie się sprawdzają w komunikacji miejskiej.

Z myślą o przyszłości

Ta decyzja wymagała odwagi: burmistrz i radni złożyli wniosek o poszerzenie granic Sanoka o trzy sołectwa należące do gminy wiejskiej okalającej miasto.

Równolegle samorząd pozyskał rekordowe środki na remonty dróg oraz z rządowego programu „Mosty dla Regionów” na budowę nowej przeprawy przez San – inwestycja ta pomoże ożywić atrakcyjne krajobrazowo tereny prawobrzeżnej części miasta, dotąd słabo skomunikowane, otwierając je zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów odwiedzających Park Krajobrazowy Gór Słonnych.

Materiały prasowe