Dlaczego warto dokonywać pomiarów kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie? Jak skutecznie wykorzystać zasoby zespołu do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku? Czy opłacalne jest inwestowanie w rozwój kadr? Odpowiedzi na powyższe pytania pomogą znaleźć Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z ekspertami SGH. Specjaliści zapraszają przedsiębiorców do udziału w innowacyjnym projekcie „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”.

Problem

Polskie przedsiębiorstwa nie są świadome korzyści płynących z inwestowania w rozwój pracowników. Traktują wydatki na szkolenia kadry jedynie w kategorii kosztów. Z badań PARP wynika, że tylko 29 procent firm analizuje dane o kapitale ludzkim podejmując istotne decyzje personalne. Odwołują się głównie do kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników. Tymczasem rentowność firm z sektora MŚP jest silnie uzależniona od wiedzy i umiejętności pracowników. Konsekwencją braku świadomości korzyści biznesowych z inwestowania w zespół jest brak wysoko wykwalifikowanej kadry. Przekłada się to na obniżenie poziomu konkurencyjności firm i możliwości dalszego rozwoju.

Cele projektu

Analizowany problem skłonił Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie ze Szkołą Główną Handlową do rozpoczęcia projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”. Głównym celem inicjatywy jest zmiana świadomości polskich przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki. W ramach projektu powstanie innowacyjne narzędzie do pomiaru wartości kapitału ludzkiego (NKL). Będzie to pierwsze tego typu kompleksowe rozwiązanie dostosowane zarówno do potrzeb mikro, małych, średnich i dużych firm jak i specyfiki polskiego rynku.

Innowacyjne działania

Narzędzie do oszacowania kapitału ludzkiego pozwoli zmierzyć realną wartość zasobów personalnych przedsiębiorstwa. „NKL będzie mieć formę prostego arkusza kalkulacyjnego, nie wymagającego żadnego dodatkowego oprogramowania, ani nakładów finansowych” – tłumaczy Dr Łukasz Sienkiewicz, koordynator projektu
z ramienia Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. NKL pozwala na gromadzenie danych ale również dostarcza wstępnej interpretacji ich analizy. W efekcie praca z narzędziem pozwoli kadrze zarządzającej racjonalnie wykorzystywać zasoby ludzkie firmy oraz tworzyć plany personalne na podstawie rzetelnej analizy informacji o wartości zespołu. „Nasze narzędzie nie służy wycenie pracownika jako jednostki, ale dotyczy pomiaru całego kapitału ludzkiego, jego wartości i przydatności z perspektywy całej firmy.” – podkreśla Dr Łukasz Sienkiewicz. Doświadczenie zachodnich firm potwierdza również, że kompletniejsza informacja o wartości zasobów ludzkich, ujawniona jako część sprawozdania finansowego firmy, wpływa pozytywnie na jej notowania oraz przypływ inwestycji.

Dla kogo?

Projekt PARP skierowany jest do właścicieli, menedżerów i osób odpowiedzialnych za dział kadr, HR, finansów oraz księgowości mikro, małych, średnich i dużych firm. Jego twórcy deklarują jednak, że beneficjentów będzie znacznie więcej. „Jesteśmy przekonani, że informacje generowane w pracy z narzędziem przydadzą się także inwestorom, przedstawicielom uczelni wyższych, organizacji pracodawców, audytorom czy analitykom finansowym. Skorzystają na tym także sami pracownicy.” – mówi Dr Łukasz Sienkiewicz, koordynator merytoryczny inicjatywy, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej.

W ramach projektu obędzie się szereg spotkań i warsztatów szkoleniowych dla przedsiębiorców oraz specjalistów zarządzających zasobami ludzkimi w firmach z całej Polski.

Patronat Dziennika Gazety Prawnej – wspólne cele

Dziennik Gazeta Prawna objął patronat medialny nad wspólnym projektem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Szkoły Głównej Handlowej pt. „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”. Gazeta zaangażuje się w szerzenie wiedzy o korzyściach wynikających z inwestowania w kadry. Wesprze upowszechnianie metod, służących efektywnemu wykorzystaniu zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach. W serwisie gazetaprawna.pl regularnie będą umieszczane zaproszenia na spotkania edukacyjne organizowane w ramach projektu. Na łamach dziennika oraz serwisu internetowego pojawią się również informacje o postępach testowania narzędzia oraz publikacje poradnikowe dla MŚP z zakresu skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.
Więcej informacji o projekcie oraz kontakt do organizatorów dostępny jest na stronie projektu – www.nkl.parp.gov.pl.