Już 1 lutego poznamy polskich kandydatów do Europejskich Nagród „Biznes dla Środowiska”, przyznawanej przez Komisję Europejską w celu wyróżnienia najbardziej ekoinnowacyjnych firm. Szansa jest historyczna, bowiem jeszcze żadnej polskiej firmie nie udało się zdobyć tej nagrody. Szacuje się, że w 2020 r. wartość światowego rynku technologii środowiskowych wyniesie bilion euro.

Szanse na zdobycie nagrody mają między innymi producent ekologicznych lamp ulicznych i twórca „zielonej” technologii mycia w zakładach spożywczych wyróżnieni w konkursie "Czysty Biznes" oraz zdobywcy tytułu Lider Polskiej Ekologii, przyznawanego przez Ministra Środowiska - producenci ekologicznej myjki tunelowej oraz nowatorskiego urządzenia do napełniania worków przeciwpowodziowych. Spośród 11 zgłoszonych do Konkursu firm zostaną wybrani laureaci Krajowych Nagród, którzy będą reprezentowali nasz kraj na forum europejskim.

"Ekoinnowacje stanowią wielką szansę dla polskich firm – nie tylko pozwalają oszczędzać koszty, ale również zdobywać nowych klientów, którzy oczekują spełnienia wyśrubowanych kryteriów środowiskowych. Liczymy na to, że dzięki nagrodom polscy producenci zabłysną w całej Europie" – mówi Joanna Węgrzycka, kierownik programu „Czysty Biznes” w Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, pełniącej rolę krajowego koordynatora konkursu.

W Konkursie mogą startować Laureaci konkursu "Czysty Biznes" i zdobywcy tytułu "Lider Polskiej Ekologii". Zgłosili oni wnioski w trzech kategoriach: zarządzanie, produkt oraz proces. Kandydatów do Europejskich Nagród, a jednocześnie laureatów polskiej edycji wybierze Kapituła, w której skład wchodzą prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz, prezes BP Polska Jerzy Brniak, europoseł Bogusław Sonik, Wanda Jarosz - sekretarz Rady Programowej Lidera Polskiej Ekologii, wiceminister Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło oraz Agnieszka Kozłowska-Korbicz z Ministerstwa Środowiska.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska aż 76 proc. małych i średnich przedsiębiorstw podejmuje działania proekologiczne po to, by obniżyć koszty. 63 proc. badanych firm podjęło w ciągu ostatnich trzech lat konkretne działania na rzecz środowiska, najczęściej ograniczając zużycie energii.

Wśród zgłoszonych do konkursu firm jest Aqua S.A. z Bielska-Białej, zarządzająca miejską siecią wodociągów i kanalizacji, która przebudowała starą pompownię wody na krytą pływalnię i Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, wprowadzające nowoczesne metody zarządzania w gospodarce odpadami. Dzięki konkursowi sukces na europejskim rynku ma szansę odnieść wrocławska firma LEDIKO, która stworzyła innowacyjne lampy uliczne w technologii LED. Do konkursu zostały również zgłoszone nowatorskie procesy przemysłowe, takie jak Technologia głębokiej redukcji azotu i fosforu w oczyszczalniach ścieków opracowana przez Tarnowskie Wodociągi czy technologia mycia w zakładach spożywczych wdrożona przez firmę Mexeo z Kędzierzyna-Koźla.

***

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od 1997 r. pomaga mieszkańcom ponad 20 regionów Polski zmieniać swoje otoczenie - rozwijać współpracę lokalną, przedsiębiorczość i szacunek dla środowiska naturalnego. Fundacja jest członkiem stowarzyszenia Environmental Partnership for Sustainable Development działającego w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspólnie z ponad 600 partnerami z Polski (organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje samorządowe, przedsiębiorstwa), realizuje sześć długoletnich programów, które wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju w codzienne życie Polaków: Grupy Partnerskie, Zielone Szlaki – Greenways, Szkoły dla Ekorozwoju, Czysty Biznes, Ekomuzea, Marka Lokalna. Programy Fundacji są nieustannie rozwijane zgodnie z lokalnymi potrzebami. Działania te obejmują m.in. pomoc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, w ramach realizowanych programów, przyznaje certyfikaty: Zielona Flaga, Przyjazny Rowerom, Czysta Turystyka, Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej oraz Zielone Biuro.

www.czystaturystyka.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Katarzyna Triantafelo
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
katarzyna.triantafelo@fpds.pl
T. (12) 430 24 65, 430 24 43
www.fpds.plMichał Kudła
Hill and Knowlton
michal.kudla@hillandknowlton.pl
T. (22) 646 22 02
Kom. 609 160 966