Resort klimatu zapowiada, że do końca lipca powinniśmy poznać projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która od 2023 r. ma wdrożyć unijne regulacje w tej sprawie. W skrócie chodzi o odpowiedzialność za wprowadzane na rynek opakowania i stworzenie mechanizmu finansującego gospodarkę odpadami opakowaniowymi.
– Założenia są jasne. Producent/importer produktu w opakowaniu – a nie jak dotychczas konsument w „opłacie śmieciowej” – powinien ponieść koszty zagospodarowania powstającego odpadu opakowaniowego – tłumaczy wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak, przewodniczący Zespołu Unii Metropolii Polskich ds. Odpadów Komunalnych.