Ukraińska Komisja Międzyresortowa ds. handlu zagranicznego wszczęła śledztwo, przychylając się do wniosku tamtejszego Stowarzyszenia Producentów Płytek Ceramicznych, które wskazało, że import tych produktów narasta na tyle szybko, że mógł wyrządzić istotną szkodę krajowym firmom.
Dalsze postępowanie powierzono ministerstwu gospodarki. Do końca czerwca stworzy ono zestawienie wszystkich zainteresowanych sprawą stron i rozpatrzy ich żądania. W ciągu następnych 15 dni uwzględni inne przekazane informacje. Na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba będzie jednak poczekać – postępowanie może trwać 270 dni, a w uzasadnionych przypadkach nawet 330.