Polskie firmy coraz chętniej i częściej inwestują za granicą. Międzynarodowa ekspansja w ostatnich latach przybiera na sile. Ostatnie 10 lat charakteryzuje się wzrostem zarówno liczby polskich podmiotów inwestujących za granicą, jak również wartości tego zaangażowania.
Firmy coraz częściej stawiają na ekspansję, rozwijając własne spółki od podstaw, tworząc biura przedstawicielskie lub przejmując już istniejące przedsiębiorstwa. Głównym celem jest przede wszystkim ekspansja terytorialna, umożliwiająca znaczne przyspieszenie wzrostu. Jest też metodą zwiększenia konkurencyjności, dywersyfikacji działalności będącej sposobem ograniczenia ryzyka, podniesienia efektywności logistyki i dystrybucji czy też poszerzenia dostępu do nowych technologii. Inwestycje zagraniczne to nie tylko pozyskanie nowych klientów, ale i szansa na skok technologiczny, pozyskanie zagranicznego know-how oraz wiedzy o innowacjach. Inwestowanie daje szansę wymiany doświadczeń i kompetencji, dzięki czemu można poznać specyfikę danego rynku, a zdobytą wiedzę wykorzystać do wzmocnienia własnej pozycji. Jednocześnie zjawisko powszechnej automatyzacji produkcji ogranicza sens zwiększania efektywności poprzez lokowanie środków produkcji w regionach o niskich kosztach pracy. Dostęp do technologii zyskał przewagę nad niskimi kosztami siły roboczej.

Kto i gdzie