Polski biznes jest dobrze przygotowany do podboju świata. Dorobił się kadry fachowców, zdobył nowoczesne know-how, zadbał o odpowiednią jakość swoich wyrobów i usług. Wszystkie te elementy muszą jednak ze sobą doskonale współgrać.
Ekspansja zagraniczna to nie tylko okazja do rozwoju firmy (i powiększenia zysków), lecz także nowe zmartwienia. O ile poruszając się tylko po polskim podwórku, biznes ma ten komfort, że dotyczą go tylko lokalne problemy, o tyle wyjście w świat oznacza konieczność zmierzenia się z przeszkodami i zjawiskami, które zachodzą w skali globalnej. O tych wyzwaniach przez ostatni miesiąc pisaliśmy na łamach Dziennika Gazety Prawnej w ramach cyklu „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”. Dyskutowano o nich także w trakcie gali kończącej tegoroczną edycję akcji. Odbyła się ona w miniony wtorek w warszawskim biurowcu Ufficio Primo.
Nie tylko protekcjonizm
Przykład pierwszy z brzegu to Unia Europejska. Wspólnota jest największym odbiorcą naszych towarów i usług, a więc reguły, według których funkcjonuje jednolity rynek, przekładają się bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności przez nasze firmy. A przez to na ich kondycję.
Problem w tym, że w niektórych państwach UE postrzeganie jednolitego rynku się zmienia. Jak pokazuje chociażby zawarty w poniedziałek przez Radę Unii Europejskiej kompromis w sprawie pracowników delegowanych, reguły wspólnego rynku nie są dane raz na zawsze. – Pod terminem takim jak „social dumping” bogatsze kraje starają się uderzyć w dziedziny, w których polskie przedsiębiorstwa stały się bardzo dobre – mówił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.
Dziennik Gazeta Prawna
Przesunięcie w stronę większego protekcjonizmu nie jest fenomenem wyłącznie europejskim. Na większą skalę to samo dzieje się obecnie w Stanach Zjednoczonych (pod wpływem Waszyngtonu rządy Kanady i Meksyku usiadły do renegocjacji układu o wolnym handlu w Ameryce Północnej, czyli NAFTA).
Do wyzwań globalnych należą nie tylko postawy uczestników światowego rynku, lecz także otoczenie makroekonomiczne. Banki centralne po obu brzegach Atlantyku powoli i z wielką ostrożnością, ale jednak, kończą z epoką taniego pieniądza, co nie pozostanie bez wpływu na koszty obsługi zobowiązań i nowych kredytów. Nie pozostanie to bez wpływu na finanse zagranicznych partnerów naszego biznesu, a pośrednio również i naszego.
Innym globalnym wyzwaniem jest technologia. Odciska ona piętno nawet tam, gdzie najmniej byśmy się tego spodziewali. Przykładem branża ubezpieczeniowa, gdzie koszty wejścia zostały radykalnie obniżone przez nowoczesne oprogramowanie. – Dotychczasowy model ubezpieczycieli, którzy szacowali ryzyko na zdarzeniach przeszłych, zaczyna się trochę walić. Bo teraz jest wyspecjalizowana analityka, która pozwala szacować ryzyko ex ante, a nie ex post. Dlatego wartość wypracowana przez tradycyjnych ubezpieczycieli jest zagarniana przez nowe podmioty – powiedział Paweł Durjasz, główny ekonomista Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.
Nie tylko najwięksi
Uczestnicy wydarzenia byli jednak optymistami co do perspektyw polskiego biznesu na globalnej scenie, nawet biorąc pod uwagę niekoniecznie sprzyjające światowe trendy i zjawiska. – Firmy z pozycją w Polsce nie powinny się zastanawiać, czy wychodzić za granicę. Mamy gotowe całe zaplecze: fachowców, know-how, jakość. Teraz jest nasze pięć minut. Jeśli postawimy na dobrych liderów, to mamy dużą szansę na to, że gospodarka ruszy do przodu, a w kraju zostanie jak największa wartość dodana – mówił Mirosław Bendzera, prezes Famuru.
Przykładem sektora, w którym gotowych jest już wiele elementów, które można byłoby ze sobą spiąć, a następnie wykorzystać, jest przemysł 4.0. – Tu są obszary, gdzie Polacy dobrze sobie radzą. Na przykład informatyka, oprogramowanie do produkcji przemysłowej, kryptologia, analiza danych. To nie są dziedziny, w których musimy się ścigać z kimś, kto jest daleko przed nami. Mamy inżynierów, naturalny potencjał ludzki – ocenił Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.
Dobrą informacją jest również to, że chociaż dyskutuje się najczęściej o narodowych czempionach, to za sporą część naszych sukcesów eksportowych odpowiada sektor małych i średnich firm. – Polska w ostatnich latach stała się europejskim liderem w dziedzinie przewozowej i – proszę zwrócić uwagę – nie stało się to dzięki wielkim firmom państwowym, ale małym i średnim przedsiębiorstwom. Myślę, że polski biznes zawsze potrafił dostosować się do narzuconych im warunków i tym razem [w odniesieniu do problemu pracowników delegowanych – przyp. red.] będzie podobnie. Choć wszyscy życzylibyśmy sobie, by takich sytuacji było jak najmniej – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.
Państwo ma znaczenie
Chęć globalnej ekspansji i budowy konkurencyjności zawsze pociąga za sobą pytanie o rolę państwa w tym procesie. – Nie widzę powodu, żeby jakoś szczególnie dopieszczać przedsiębiorców. Badania nad wykorzystaniem funduszy unijnych wskazują, że ci, którzy otrzymali taką pomoc, radzą sobie gorzej niż ci, którzy jej nie otrzymali. Trzeba im po prostu stworzyć warunki do funkcjonowania, w tym stabilne warunki opodatkowania – przekonywał prof. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego.
Prezesi firm widzą to jednak inaczej. Ich zdaniem współpraca z państwem jest konieczna. – Fakt, że działamy za granicą, wymaga od nas intensywnych kontaktów z przedstawicielami władz – mówił Piotr Woźniak, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Z kolei Wojciech Jasiński, prezes Orlenu, podał przykład inwestycji w rafinerię w Możejkach na Litwie, która napotykała różne przeszkody, także ze strony lokalnych władz. – Takie spory rozwiązuje się za pomocą interwencji rządowej – mówił. Podkreślał też, że w przeszłości szukanie pomocy u państwa w tego typu sytuacjach nie było dobrze kojarzone. – Nastawienie opinii publicznej względem interwencji państwa w takich przypadkach zmieniło się, co powinno bardzo cieszyć – podsumował szef Orlenu.
Takie głosy można było usłyszeć nie tylko ze strony przedstawicieli spółek Skarbu Państwa. – Nie możemy bać się relacji państwo – firma. Na tej linii musi być budowane fundamentalne porozumienie, jeśli chcemy osiągnąć gospodarczą wielkość. To, co dotychczas osiągnęliśmy, udało się dzięki przedsiębiorczości, teraz musimy pójść krok dalej – ocenił Adam Góral, prezes Asseco Poland. Według niego przedsiębiorca powinien liczyć przede wszystkim na siebie, natomiast jeśli potrzebuje wsparcia ze strony państwa, to nie powinien bać się o nie prosić. – Kiedy staraliśmy się o kontrakt w Etiopii, gdzie organy państwowe decydują o wszystkim, nie załatwilibyśmy niczego bez pomocy placówek dyplomatycznych. Tamta strona po prostu potrzebowała jakiegoś potwierdzenia ze strony państwa, z którego pochodzi przedsiębiorstwo – opowiadał.
– Nie bójmy się słowa „lobbing”. W całym procesie wspierania prywatnych przedsiębiorstw przez państwo jest wartość – wskazywał Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. – Musimy tworzyć dobre biznesowo otoczenie lokalne i tworzyć instrumenty finansowe do ich wspierania – dodał.
Wspierać uczciwych
Chociaż gonimy Australię, jeśli chodzi o najdłuższy okres nieprzerwanego rozwoju gospodarczego, to jednak nad Wisłą nie dokonał się skok. Raczej mieliśmy do czynienia ze wzrostem organicznym. – Pomimo sukcesów w budowie wolności gospodarczej nie udało nam się dokonać skoku cywilizacyjnego na miarę naszych marzeń. Słowo „przedsiębiorczość” w Polsce ma wiele znaczeń: przedsiębiorczość korporacyjna, garażowa, kobiet, senioralna... zabrakło jednak przedsiębiorczości systemowej, związanej z istotną rolą państwa – mówił dr hab. Cezary Kochalski, doradca gospodarczy prezydenta Andrzeja Dudy.
Otwarte pozostaje jednak pytanie o charakter tego wsparcia. – Na świecie działa to tak, że do kraju, w którym jest do zdobycia duży kontrakt, udaje się najpierw delegacja rządowa i podpisuje umowę o współpracy. W ślad za nią podąża delegacja biznesowa pod przewodnictwem dużego partnera, która finalizuje umowę. Na szczęście w Polsce zaczyna to działać coraz lepiej. Zmiana, jaka nastąpiła w relacji między przedsiębiorstwami a podmiotami z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, jest bardzo duża – podkreślał Mirosław Bendzera.
Kogo należy wspierać? Zdaniem Adama Górala te firmy, które „nie ogrywają państwa”. Każda branża ma swoich VIP-ów, bo na nich zarabia najwięcej. Państwo też ma swoich: takich, którzy najbardziej dokładają się do budżetu. – To nie jest protekcjonizm, tylko rozsądek gospodarczy – dodawał szef Asseco.
Dziennik Gazeta Prawna
Polscy przedsiębiorcy stanowią sól tej ziemi i zdają egzamin. Nie widzę powodu, by ich jakoś szczególnie dopieszczać. Trzeba im stworzyć dogodne warunki funkcjonowania. Badania wskazują, że ci, którzy dostają pomoc, osiągają gorsze wyniki niż ci, którzy jej nie dostają. Należy stworzyć stabilne warunki opodatkowania i warunki do konkurowania z innymi
Dziennik Gazeta Prawna
Nie możemy bać się relacji państwo – firma. To fundamentalne porozumienie musi być budowane, jeśli chcemy osiągnąć gospodarczą wielkość. Czy my mamy szansę, jako Polska, konkurować z największymi? Na razie nie, bo nie ma równych reguł gry. O to właśnie powinno zadbać państwo
Dziennik Gazeta Prawna
Pomimo sukcesów w budowie wolności gospodarczej nie udało nam się dokonać skoku cywilizacyjnego na miarę naszych marzeń. Słowo „przedsiębiorczość” w Polsce ma wiele znaczeń: przedsiębiorczość korporacyjna, garażowa, kobiet, senioralna. Zabrakło jednak przedsiębiorczości systemowej, związanej z istotną rolą państwa
Dziennik Gazeta Prawna
Nie bójmy się słowa „lobbing”. Wartość znajduje się w całym procesie wspierania prywatnych przedsiębiorstw przez państwo, np. w doradztwie. Musimy tworzyć dobre biznesowo otoczenie i tworzyć instrumenty finansowe do wspierania ekspansji zagranicznej
Dziennik Gazeta Prawna
Firmy z pozycją w Polsce nie powinny się zastanawiać, czy wychodzić za granicę. Mamy gotowe całe zaplecze: fachowców, know-how, jakość. Teraz jest nasze pięć minut: jeśli postawimy na dobrych liderów, to mamy dużą szansę na to, że gospodarka ruszy do przodu, a w kraju zostanie jak największa wartość dodana
Dziennik Gazeta Prawna
Polska w ostatnich latach została europejskim liderem w dziedzinie przewozowej. Nie stało się to dzięki wielkim firmom państwowym, ale małym i średnim przedsiębiorstwom. Nasz biznes zawsze potrafił dostosować się do narzuconych mu warunków i tym razem będzie podobnie