Każda edycja „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” kończy się wręczeniem nagród dla wyróżniających się polskich przedsiębiorstw. W tym roku są to PKN Orlen, Famur, Selena oraz Polpharma.
Koncern z Płocka otrzymał nagrodę w kategorii inwestycja. Famur i Selena zostały wyróżnione ex aequo w kategorii marka. Polpharma zaś trafiła na podium w kategorii technologia.
Nagrodzoną przez nas inwestycją jest budowa jednego z największych w Polsce i jednego z najnowocześniejszych w Europie bloków gazowo-parowych w elektrociepłowni w Płocku. Obiekt będzie w pełni zaspokajał zapotrzebowanie na energię elektryczną płockiej rafinerii, zaś nadwyżki spółka sprzeda na rynku. Przy okazji nowa instalacja stanie się jedynym dostarczycielem ciepła dla miasta.
Budowa stanowi element strategii niezależności energetycznej koncernu, zgodnie z którą w czerwcu został oddany do użytku podobny blok, tyle że w elektrociepłowni we Włocławku. Instalacja, która kosztowała 1,4 mld zł, zaspokaja potrzeby energetyczne należącego do Orlenu Anwilu. Kiedy obydwie inwestycje zaczną w pełni działać (oddanie do eksploatacji elektrociepłowni w Płocku planowane jest na początku przyszłego roku), naftowy koncern stanie się jednym z czołowych producentów prądu w Polsce. Odpowiadał będzie za 4,5 proc. krajowej produkcji, z czego połowa trafi do sieci.
W tym roku wyróżniliśmy dwie marki. Jedną z nich jest producent sprzętu górniczego Famur, trzecia co do wielkości tego typu firma na świecie. Pozycja ta była możliwa do osiągnięcia m.in. po przejęciu największego konkurenta na polskim rynku, czyli Kopeksu.
Drugą marką jest Selena – czołowy producent chemii budowlanej na świecie i jeden z trzech największych wytwórców piany poliuretanowej. W skład grupy wchodzi 30 spółek w 17 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, we Włoszech oraz w Hiszpanii i Kazachstanie.
Polpharma otrzymała nagrodę w kategorii technologia, gdyż jest liderem w Polsce, jeśli idzie o liczbę zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego. Firma inwestuje w produkcję biologicznych leków biopodobnych, które dają nadzieję szerszej grupie pacjentów na dostęp do nowoczesnej terapii wielu ciężkich schorzeń. Do tej pory Polpharma przeznaczyła na inwestycje w obszarze biotechnologii kwotę 520 mln zł, a kolejne 1,26 mld zł na rozwój i produkcję leków biologicznych zamierza wydać w ciągu najbliższych kilku lat.
Kapituła, w skład której weszli: Paweł Borys (prezes Polskiego Funduszu Rozwoju), Robert Czarnecki (dyrektor Biura Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), Adam Góral (prezes Asseco Poland), Stefan Kawalec (prezes Capital Strategy), Krzysztof Obłój (wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego), a także Krzysztof Jedlak (redaktor naczelny DGP) i Łukasz Wilkowicz (dziennikarz DGP), oceniła kilkadziesiąt zgłoszeń w trzech kategoriach. Zwycięzcy to firmy, które uzyskały najwyższą średnią ocen (przy potencjalnym konflikcie interesów członkowie kapituły wstrzymywali się od głosu).