Przedsiębiorcy bardzo pozytywnie oceniają większość nadchodzących zmian w ustawie o biurach informacji gospodarczej – wynika z badania przeprowadzonego wśród klientów BIG InfoMonitor. Po wejściu w życie zmian 13 listopada możliwe będzie znacznie szybsze zmobilizowanie dłużnika wpisem do rejestru BIG.
Przedstawiciele firm szczególnie doceniają jednak możliwość uzyskania w raporcie BIG zdecydowanie większego zakresu informacji na temat sprawdzanego przedsiębiorstwa czy konsumenta.
O ocenę zmian oferty BIG-ów, która jest efektem rządowego pakietu wierzycielskiego, spytaliśmy klientów BIG InfoMonitor. Ankietowanych podzieliliśmy na cztery grupy. Pierwszą stanowiły duże firmy, w tym telekomy, drugą – przedstawiciele sektora finansowego, czyli m.in. firmy pożyczkowe i leasingowe, trzecią – branża windykacyjna, a czwartą – reprezentanci małych i średnich firm.