Mamy dobrą koniunkturę, budżet w znakomitym stanie, spadek bezrobocia i wzrost płac. Gospodarka się rozwija. Udało się uszczelnić wiele dziur w podatkach, na czym korzysta państwowa – czyli nasza wspólna – kasa.
Wszystko to pozwala finansować luksusową, jak na nasze warunki i doświadczenia, politykę socjalną, w tym 500 plus i obniżkę wieku emerytalnego. Wyzwaniem jest utrzymanie korzystnych tendencji. To nie jest niemożliwe. Taka będzie gospodarka i taki stan finansów publicznych, jaka sytuacja naszych przedsiębiorstw. Dlatego powtarzamy: nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości. Tradycyjnie będziemy w październiku codziennie publikować artykuły pod tym hasłem. Zwieńczeniem akcji będzie specjalne wydanie DGP, stworzone – podobnie jak przed rokiem – przez ludzi biznesu, oraz gala, podczas której nagrodzimy firmy, których marka, produkty, technologie i inwestycje są wartością dla polskiej gospodarki. Rozsądna polityka socjalna jest wyrazem dbałości o obywateli. Ale przedsiębiorstwa też zasługują na „politykę troski”. Dla lepszej wspólnej przyszłości.