Pierwszy raz po dwóch latach epidemii gmina zamierza wydać środki na promocję. Chodzi o zakup materiałów promocyjnych w postaci kubków z logo gminy, długopisów czy breloków. Czy w tym przypadku należy zastosować par. 421, a może powinien to być par. 430?

W jakiej klasyfikacji ująć wydatek na zakup wiaty – zadaszenia na rowery przy budynku przedszkola? Koszt tej transakcji to ok. 15 tys. zł.

Od kilku lat klasyfikuje wydatki na wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w par. 303, gdyż według mnie można je uznać za diety członków komisji działającej przy organie administracji publicznej. Tymczasem podczas aktualnej kontroli regionalna izba obrachunkowa podważyła taką klasyfikację. Czy mam rację?