Już od ponad roku część przedsiębiorstw musi mierzyć się z obowiązkiem przesyłania skarbówce danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Przyszedł czas na najmniejszych przedsiębiorców. Czy mikrofirmy wykorzystają doświadczenia dużych przedsiębiorstw i podmiotów z sektora MŚP?

1 lipca 2016 roku najwięksi podatnicy VAT zostali objęci przepisami o jednolitym pliku kontrolnym. Pół roku później fiskus z w ramach struktur JPK zaczął otrzymywać dane podatkowe od firm z sektora MŚP. Wówczas obowiązek przesyłania urzędnikom danych dotyczył wyłącznie ewidencji VAT tj. JPK_VAT. Zarówno sektor MSP jak i mikrofirmy od 1 lipca 2018 roku zaczną przekazywać urzędnikom dane w ramach wszystkich struktur. Wcześniej jednak najmniejsze podmioty zmierzą się z wysyłką JPK_VAT. Jak z tym obowiązkiem poradziły sobie pozostałe firmy?

Duże, średnie i małe firmy bardzo sprawnie poradziły sobie z obowiązkowym przesyłanie ewidencji zakupi i sprzedaży VAT. Podatnicy obawiając się sankcji poważnie potraktowały ten obowiązek. Ilość przedsiębiorców korzystających z naszej asysty technicznej w okresie wprowadzania obowiązku znacząco wzrosła. Wiemy że pliki były bardzo szczegółowo analizowane przed wysyłką i pojawiało się wiele wątpliwości. Korzystając z naszych doświadczeń zalecamy mikroprzedsiębiorstwom, aby wcześnie rozpoczęły przygotowania do wysyłania JPK_VAT i nie zostawiały tego na ostatnią chwile – twierdzi Monika Litwicka projektant systemów Comarch ERP.

Reklama

Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Finansów, w okresie od 1 marca do 15 września urzędnicy nie prowadzili postępowań karnych skarbowych w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia w związku z nieprzekazaniem skarbówce danych w ramach JPK. Nie obeszło się za to bez mandatów. Urzędnicy przeprowadzili jedno postępowanie mandatowe dotyczące nieprzekazania JPK_VAT bez wezwania, w którego efekcie nałożono karę grzywny w drodze mandatu karnego w kwocie 300 zł.

W tym samym okresie nałożono w 6 przypadkach kary porządkowe za bezzasadne nieprzekazanie lub nieprzekazanie w wyznaczonym terminie plików JPK na żądanie organu, których średnia wysokość wyniosła 2250 zł.

Co grozi za niedopilnowanie obowiązków? Ordynacja podatkowa mówi, że organ podatkowy nie uznaje za dowód ksiąg podatkowych, które są prowadzone nierzetelnie lub w sposób wadliwy. Przepis ten ma także zastosowanie w przypadku wysyłki JPK. Warto przypomnieć, że urzędnicy mogą żądać danych w formacie JPK w każdym przypadku tj. kontrola podatkowa czy czynności sprawdzające. Nieposłuszeństwo wobec fiskusa skutkuje karami określonymi przez kodeks karny skarbowy.

Jednolity Plik Kontrolny ma charakter informacji podatkowej. W konsekwencji, jego niezłożenie może skutkować dla podatnika nałożeniem kary porządkowej lub powstaniem odpowiedzialności karno-skarbowej. Rodzaj i wysokość sankcji pieniężnych nałożonych na podatnika nieskładającego JPK uzależniony jest od tego, czy obowiązek przekazania pliku wynika z żądania organów podatkowych (wysuniętego np. w trakcie kontroli podatkowej na podstawie art. 193a Ordynacji podatkowej) czy też bezpośrednio z przepisów prawa (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej). Z tą ostatnią sytuacją mamy do czynienia w przypadku raportowania co miesiąc, bez wezwania, struktury JPK_VAT.

Największym problemem, z którym borykały się firmy duże, średnie i małe , to obowiązek podpisywania plików JPK-VAT podpisem kwalifikowanym. Kolejną przeszkodą był brak obowiązkowych danych dotyczących faktur tj. numer identyfikacji podatkowej, adres kontrahenta, numer źródłowy dokumentu. Dużo wątpliwości budzi obowiązek przesyłania plików co miesiąc w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, ponieważ plik JPK musi być składany co miesiąc oraz brak możliwości wprowadzenie zbiorczego kilku faktur, każde musi być wykazana oddzielnie. Mikroprzedsiębiorcy powinni wykorzystać doświadczenie dużych, małych i średnich przedsiębiorstw, które przetarły szlaki w tym zakresie – twierdzi Monika Litwicka.