Jeśli posłowie przyjmą projekt, przedsiębiorcy już od 1 września 2017 roku będą musieli przekazywać dobowe wyciągi z rachunków bankowych szefowi KAS.

Jak szacuje ustawodawca, zmiana ma dotyczyć nawet 80 tys. przedsiębiorców. Mowa o dużych, średnich i małych firmach, które od 1 września miałyby przekazywać dobowe wyciągi z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Dziś w ramach jednolitego pliku kontrolnego podmioty te zobowiązane są dostarczać fiskusowi ewidencje zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza obowiązek przekazywania wyciągów bankowych (JPK_WB) każdego dnia.

W jaki sposób dobowy raport trafi do KAS?