Problem niewypłacalności osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z nim, ma szczególne znaczenie wobec przedłużającej się pandemii i możliwych zawirowań na rynku pracy. W sytuacjach skrajnych jedynym wyjściem może być upadłość. Już w roku 2020 ze zmodyfikowanej instytucji upadłości konsumenckiej skorzystało ponad 13 tysięcy obywateli, co stanowi wzrost 64 proc. rok do roku.

Dlatego w studiu Dziennika Gazety Prawnej z adwokatem Michałem Dudzińskim rozmawialiśmy m.in. o tym:

  • kto może wnieść o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • czym, w rozumieniu ustawy, jest niewypłacalność,
  • co się dzieje z naszymi długami po ogłoszeniu upadłości przez sąd,
  • w jakim zakresie tracimy władztwo nad naszym majątkiem,
  • jak przebiega postępowanie upadłościowe,
  • czy potrzebujemy pomocy prawnika w postępowaniu upadłościowym.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.