Rada Przedsiębiorczości apeluje do premiera o podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie i funkcjonowanie w obrocie gospodarczym weksla w postaci elektronicznej. Argumentuje, że będzie to rozwiązanie korzystne dla gospodarki i poprawi też bezpieczeństwo obrotu papierami wartościowymi oraz środkami publicznymi.

Rada, którą tworzy wiele organizacji skupiających przedsiębiorców, proponuje równoległe funkcjonowanie nowego e-weksla i dotychczasowej wersji papierowej. Tę ostatnią uważa jednak za nieefektywną. „Obecny stan nie spełnia oczekiwań użytkowników co do szybkości i sposobów elektronicznej wymiany danych na odległość” – stwierdza. Dodaje, że dalsze funkcjonowanie weksli wyłącznie w formie papierowej stało się „potencjalnie niebezpieczne” ze względu na rozwój technologii umożliwiających fałszowanie podpisów. Zapewnia, że e-weksel będzie spełniał te same funkcje co weksel tradycyjny „przy minimalizacji uciążliwości związanych z koniecznością posługiwania się materialnym dokumentem”.

W apelu do premiera podkreślono rolę weksla w publicznym systemie gwarancyjno-poręczeniowym (w tym dla zabezpieczenia transakcji Banku Gospodarstwa Krajowego), gdzie tych dokumentów przybywa z roku na rok. W ub.r. przyjęto ich prawie 700 tys., co wygenerowało olbrzymie koszty związane z obsługą i przechowywaniem papierowych weksli.

Środowiska gospodarcze już kilka lat temu apelowały o digitalizację w tej sferze. W 2019 r. grupa robocza ds. rejestrów rozproszonych i blochchain z udziałem ekspertów Ministerstwa Cyfryzacji przedstawiła rekomendacje dotyczące wprowadzenia weksla elektronicznego. Zaproponowano również konieczne zmiany regulacji prawnych.

„Niestety, mimo, wydawałoby się powszechnego, konsensusu w tej sprawie z niezrozumiałych powodów proces legislacyjny do dzisiaj nie został podjęty” – stwierdza Rada Przedsiębiorczości.

©℗