Od 1 lipca będzie się można ubiegać o dofinansowanie inwestycji w szybki szerokopasmowy internet. Środki pochodzą z dwóch programów prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

W ramach pierwszego z nich – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) – w konkursie zostanie rozdysponowane ponad 2,9 mld zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pula w drugim konkursie przekracza 4,2 mld zł i pochodzi z programu „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Z warunków opublikowanych przez CPPC wynika, że w obu programach dofinansowanie każdej inwestycji może wynieść niemal 80 proc. wydatków kwalifikowalnych. Celem wsparcia jest objęcie gospodarstw domowych (rozumianych jako lokale mieszkalne) oraz przedsiębiorstw zasięgiem sieci o przepustowości co najmniej 300 Mb/s. Dodatkowym warunkiem jest zapewnienie możliwości zwiększenia przepustowości do prędkości gigabitowych. O środki mogą się ubiegać firmy, które od 2015 r. zdobyły doświadczenie w inwestycjach telekomunikacyjnych.

W warunkach naboru określono w sumie 402 obszary konkursowe – na każdym zostanie dofinansowany jeden projekt. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, w prawie połowie obszarów wartość inwestycji nie przekracza 20 mln zł. Ma to ułatwić ubieganie się o dotacje mniejszym firmom.

– Mali i średni przedsiębiorcy nie dysponują dużym kapitałem, nie mają dużego wkładu do projektów, dlatego wyszliśmy im naprzeciw: małe obszary oznaczają mniejsze projekty i mniejsze środki. Takie projekty jest też łatwiej realizować – to mniej formalności i zgód – wyjaśnia minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Na FERC przypada 152 obszary, a dostęp do szybkiego internetu zyska w ten sposób 675 tys. gospodarstw domowych. Inwestycje dotowane z KPO będą zaś realizowane w 250 obszarach kraju i mają zapewnić dostęp do sieci dla ponad 1 mln gospodarstw domowych. W grę wchodzi również szybki internet dla szkół, placówek ochrony zdrowia i urzędów. – Warunkiem objęcia wsparciem tych podmiotów jest dotychczasowy brak dostępu do szybkiego internetu – stwierdza minister Cieszyński.

Jeżeli chodzi o inwestycje realizowane na bazie środków z KPO, to muszą się one zakończyć do 30 czerwca 2026 r. Natomiast w przypadku projektów dofinansowanych z programu FERC, to najpóźniej w ciągu roku od podpisania umowy lub rozpoczęcia inwestycji (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej), trzeba objąć zasięgiem szybkiego internetu 15 proc. punktów adresowych na danym obszarze. Po kolejnym roku ten wskaźnik musi wzrosnąć do 35 proc. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy – i w tym czasie w zasięgu sieci muszą się znaleźć wszystkie punkty adresowe z „białej plamy”.

Jak pisaliśmy w DGP w kwietniu, dla ułatwienia rozliczania dotowanych inwestycji Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej określiło stawki jednostkowe dla kosztów budowy szybkiego internetu. Resort cyfryzacji informuje, że dzięki temu środki będą wypłacane przedsiębiorstwom bez szczegółowej kontroli dokumentów finansowych – beneficjent będzie musiał tylko udowodnić, że zrealizował cel danego projektu.

W warunkach konkursów uwzględniono ponadto wzrost kosztów materiałów, infrastruktury i urządzeń telekomunikacyjnych oraz usług budowlanych i wprowadzono inflacyjny mechanizm waloryzacji dofinansowania.

W obu programach nabór wniosków potrwa do 31 lipca. ©℗