Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, którego I czytanie odbyło się w piątek w Sejmie, ma ułatwić transgraniczne przekształcenia spółek.

Nowelizacja wdraża unijną dyrektywę 2019/2121. Przy okazji postanowiono także wprowadzić zmiany z nią niezwiązane, a dotyczące wyłącznie rynku krajowego.

– Proponujemy m.in. wprowadzenie nowych możliwości w postaci tzw. podziału przez wyodrębnienie – stwierdził wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas prezentacji projektu w Sejmie.

Dzięki tej nowej formie podziału możliwe stanie się wyodrębnienie części majątku spółki i przeniesienie go bezpośrednio na istniejącą bądź nową spółkę, a nie, jak to ma miejsce w przypadku podziału, przez wydzielenie na jej członków. Ponadto spółki komandytowo-akcyjne zyskają pełną zdolność reorganizacyjną, tym samym ich status w tym zakresie zostanie zrównany ze spółkami kapitałowymi.

Sprzeciw opozycji wzbudza jedynie zbyt krótki okres vacatio legis ustawy. Ma ona wejść w życie 1 sierpnia.

– Trzydziestodniowy termin to śmieszny termin, by przeczytać ustawę i się do tego przygotować – wskazywała posłanka Barbara Dolniak z Koalicji Obywatelskiej.©℗