Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko Good Solution Investments Limited, operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange, podał Urząd. Zarzuty dotyczą rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o posiadaniu aprobaty Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i polskim pochodzeniu serwisu. Spółce grozi kara do 10% obrotu.

Kanga Exchange jest giełdą kryptowalut, która na swojej stronie internetowej zapewniała, że jej "model biznesowy" posiada aprobatę KNF. Prezes UOKiK, po zawiadomieniu przez KNF o rozpowszechnianiu nieprawdziwej informacji, wszczął postępowanie w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Operatorowi serwisu, spółce Good Solution Investments Limited zostały postawione zarzuty, podano.

"Giełda kryptowalut Kanga Exchange nigdy nie dostała aprobaty, na którą się powołuje. Co więcej, jej działalność nie podlega nadzorowi ani ocenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podawanie takiej informacji mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do legalności i bezpieczeństwa dokonywanych operacji oraz w sposób nieuprawniony uwiarygadniać przedsiębiorcę na tle innych podmiotów" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Rynek kryptowalut i kryptoaktywów nie posiada szczególnej regulacji, gdyż nie jest częścią rynku finansowego w rozumieniu przepisów. Na stronie KNF znajduje się Ostrzeżenie o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami. Z ustaleń prezesa Urzędu wynika, że informacja o rzekomej aprobacie regulatora miała być rozpowszechniana na stronach kanga.exchange i kangakantor.pl, podano w materiale.

Kolejny zarzut dotyczy promowania serwisu Kanga Exchange na jej stronie internetowej poprzez użycie sformułowania, że jest ona "polską giełdą kryptowalut". Operatorem serwisu Kanga Exchange jest Good Solution Investments Limited z siedzibą w Belize. UOKiK podkreśla, że zgodnie z regulaminem, prawem właściwym dla umów z użytkownikami również jest prawo Belize. W tej sytuacji fakt, że osobą uprawnioną do reprezentacji spółki jest obywatel Polski, w ocenie prezesa Urzędu nie uzasadnia rozpowszechniania informacji o polskim pochodzeniu produktu, wskazano także.

"Konsumenci powinni być rzetelnie informowani o cechach oferowanych produktów i usług. Wskazywanie nieprawdziwego pochodzenia spółki wprowadza konsumentów w błąd i może mieć wpływ na ich decyzje finansowe. Kwestionowany zapis o 'polskiej giełdzie kryptowalut' ma uwierzytelnić działalność serwisu. Gdyby konsumenci od razu wiedzieli, że prawo polskie nie jest prawem właściwym do wykonania umowy ze spółką, mogliby wziąć pod uwagę ryzyka ekonomiczno-prawne i nie zdecydować się na skorzystanie z oferowanych usług" - dodał Chróstny.

Jeśli zarzuty w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów się potwierdzą, Good Solution Investmenst Limited grozi kara do 10% obrotu. Spółka widnieje też na liście ostrzeżeń KNF w związku z funkcjonowaniem strony kanga.exchange z uwagi na możliwość popełnienia przestępstwa. Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Warszawie, podsumowano.

"To nie jedyne działanie prezesa UOKiK na rynku kryptoaktywów w ostatnim czasie. Urząd śledzi, bada i podejmuje działania wobec przedsiębiorców, którzy tak jak Kanga.Exchange prowadzą giełdy kryptowalut lub zachęcają do 'nowoczesnych' form inwestowania z wykorzystaniem tokenów lub innych kryptoaktywów. W 2022 r. Prezes UOKiK wydał m.in. decyzję, w której uznał praktykę Coincasso OÜ za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na spółkę karę pieniężną" - napisano dalej w komunikacie.

Trwają postępowania przeciwko spółkom Selfmaker Smart Solutions z Dubaju i Selfmaker Technology z Łodzi. Oprócz spółek zarzuty usłyszało też pięciu przedsiębiorców propagującym program partnerski Selfmaker Smart Solutions, który może opierać się na systemie promocyjnym typu piramida, podał też UOKiK.

(ISBnews)