Takie regulacje obowiązują od 1 stycznia za sprawą ustawy z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy ‒ Kodeks cywilny oraz ustawy ‒ Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337; dalej: nowelizacja). Przepisy te wprowadziły wiele obowiązków spoczywających na sprzedającym, ale też modyfikacje w jednej z głównych instytucji w polskim kodeksie cywilnym – rękojmi. W powszechnym obiegu mówi się, że od stycznia tego pojęcia już nie ma, bo zastąpiono je definicją zgodności towaru z umową. Nic bardziej mylnego. Ale zacznijmy od początku.
Dotychczas funkcjonujące regulacje związane z rękojmią zapisane były w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. ‒ Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2337; dalej: k.c.) i miały zastosowanie zarówno do przedsiębiorców, jak i do konsumentów. Od początku tego roku w odniesieniu do przedsiębiorców nadal zastosowanie ma rękojmia wynikająca z kodeksu cywilnego. Jednak konsumenci oraz przedsiębiorcy działający jako konsumenci zamiast rękojmi (z tytułu istnienia wady fizycznej i prawnej rzeczy) obecnie mogą dochodzić swoich roszczeń z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową na podstawie przepisów zawartych w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 287; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2581). Odchodzą one od takich pojęć jak wady fizyczna i prawna na rzecz niezgodności towaru z umową, tworząc w ten sposób nowe pojęcie rękojmi.