Jak zauważa kancelaria Grant Thornton, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) – ustawa nakładająca na przedsiębiorców nowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości niefinansowej, choć dotyczy niemieckich podmiotów, pośrednio może oddziaływać także na polskich przedsiębiorców. Jej głównym celem jest zmotywowanie biznesu do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Chodzi o to, by menedżerowie, podejmując decyzje związane z zarządzaniem firmą, jej rozwojem i inwestycjami, brali pod uwagę środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny (Environmental, Social and Governance, w skrócie: ESG).
Ustawa nie jest pierwszą, która reguluje te zagadnienia. Niemcy nie są też jedynym krajem, którego ustawodawstwo próbuje wymusić na przedsiębiorstwach kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju. Ustawa LkSG uwzględnia regulacje unijne i rozszerza odpowiedzialność niemieckich przedsiębiorców. Na jej podstawie, od początku tego roku, firmy, które zatrudniają co najmniej 3 tys. pracowników, są zobowiązane do wdrożenia określonych zasad należytej staranności, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka i ochronę środowiska. Od 2024 r. zobowiązane do tego będą również firmy zatrudniające minimum 1 tys. pracowników.