DR MARCIN BORKOWSKI, radca prawny w GWW
Możliwość korzystania z praw związanych z nabyciem w spadku udziałów w spółce z o.o. jest uzależniona od dokonania określonych czynności. Warunkują one uzyskanie statusu wspólnika spółki.