Profil na portalu aukcyjnym może być postrzegany jako strona internetowa placówki aptecznej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Na nieprawomocny wyrok zwrócił uwagę portal branżowy Mgr.farm.

Sprawa zaczęła się, gdy w październiku 2018 r. wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazał przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę zaprzestanie sprzedaży produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej pośrednika – konkretnie portalu aukcyjnego Allegro.pl. Zdaniem WIF takie działanie jest niezgodne z par. 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. z 2015 poz. 481). Przepis ten stanowi, że pacjenci mogą kupować leki wysyłkowo pod warunkiem złożenia zamówienia: w placówce aptecznej, telefonicznie, faksem, za pomocą poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki.
WIF stwierdził, że profil w serwisie Allegro nie może być uznany za wymienioną w przepisach „stronę internetową placówki”. Portal jest bowiem dostawcą przestrzeni wirtualnej na witrynę apteki, lecz pośrednikiem handlowym pomiędzy przedsiębiorcą a pacjentem.
Decyzję WIF potwierdził w kwietniu br. główny inspektor farmaceutyczny. Dodatkowo wskazał on, że w profilu apteki mieszczącym się na portalu aukcyjnym próżno szukać elementów, które obowiązkowo powinny być zamieszczone na stronie apteki prowadzącej wysyłkową sprzedaż leków (zgodnie z par. 6 ust. 1 pkt 2–4 wspomnianego rozporządzenia). Mowa o hiperłączu do rekordu w wykazie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych prowadzących sprzedaż leków bez recepty, odnoszącego się do placówki prowadzącej stronę internetową. Ponadto zabrakło odesłania do informacji zawartych w art. 115 ust. 2 pkt 1–3 prawa farmaceutycznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2301) oraz do rejestru zezwoleń na prowadzenie apteki.
Przedsiębiorca odwołał się od tej decyzji do WSA. Zarzucił inspekcji farmaceutycznej m.in. błędne ustalenie, że portal aukcyjny jest podmiotem pośredniczącym w sprzedaży leków, podczas gdy w rzeczywistości powód wykorzystuje jedynie środki techniczne Allegro pozwalające na realizację zamówienia, nieingerujące jednak w jakimkolwiek stopniu w merytoryczny czy też funkcjonalny przebieg zamówienia. Do postępowania przystąpił rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, przychylając się do argumentacji właściciela apteki.
Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził ich argumenty. Zauważył, że inspekcja farmaceutyczna nie wykazała w żaden sposób, by model sprzedaży przyjęty przez aptekę był niezgodny z funkcją warunku sprzedaży za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki. Poza tym pod tym pojęciem można rozumieć – zdaniem WSA – zarówno stronę dostarczoną przez firmę hostingową, jak i tę dostarczoną przez usługodawcę typu Allegro.
WSA uchylił więc decyzje GIF i WIF i wskazał, że przy ponownym rozpatrywaniu sprawy organy będą mogły co najwyżej wzywać przedsiębiorcę do usunięcia ewentualnych uchybień wiążących się z wymaganymi elementami strony apteki wysyłającej leki (a zatem w zakresie np. wspomnianego wcześniej braku hiperłącza czy odesłań do odpowiednich rejestrów i informacji). ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 12 października 2022 r., sygn. akt V SA/Wa 1244/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia