Sprawa zaczęła się, gdy w październiku 2018 r. wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazał przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę zaprzestanie sprzedaży produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej pośrednika – konkretnie portalu aukcyjnego Allegro.pl. Zdaniem WIF takie działanie jest niezgodne z par. 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. z 2015 poz. 481). Przepis ten stanowi, że pacjenci mogą kupować leki wysyłkowo pod warunkiem złożenia zamówienia: w placówce aptecznej, telefonicznie, faksem, za pomocą poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki.
WIF stwierdził, że profil w serwisie Allegro nie może być uznany za wymienioną w przepisach „stronę internetową placówki”. Portal jest bowiem dostawcą przestrzeni wirtualnej na witrynę apteki, lecz pośrednikiem handlowym pomiędzy przedsiębiorcą a pacjentem.