Nałożenie kary przez prezesa UOKiK. Spółka kieruje sprawę do prokuratury