Tym samym zagadnieniem w odniesieniu do kredytów konsumenckich TSUE zajął się już w 2019 r. w sprawie o sygnaturze C-383/18 Lexitor. Wówczas, odpowiadając na pytanie polskiego sądu, sędziowie stwierdzili, że wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego oznacza dla kredytobiorcy prawo do obniżki wszystkich kosztów, które zostały nałożone na konsumenta. Po decyzji trybunału banki musiały się zacząć liczyć z obowiązkiem zwrotu m.in. części prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego.
Odwołując się do tego orzeczenia, polski rzecznik finansowy i prezes UOKiK twierdzili w wydawanych stanowiskach, że taki sam obowiązek mają banki w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytów hipotecznych. Argumentowali przy tym, że przepisy dyrektyw o kredycie konsumenckim i hipotecznym brzmią w tym zakresie tak samo, więc wyrok w sprawie Lexitor należy stosować także do kredytów związanych z nieruchomościami.