W miniony czwartek przyjął ją Sejm, teraz regulacją zajmie się Senat.
Nowelizacja ma zmienić wzór, na podstawie którego prezes UOKiK nakłada kary pieniężne w przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się przez przedsiębiorcę ze spłatami względem kontrahentów. Obecnie organ nadzorczy musi dokonać analizy milionów transakcji handlowych, a następnie wyliczyć za każde najmniejsze opóźnienie jednostkowe kary pieniężne, których suma składa się na ogólną sankcję. Nowa metoda obliczania grzywny ma przyspieszyć i uprościć postępowania prowadzone przez prezesa UOKiK. Jednocześnie maksymalna wysokość sankcji nadal będzie uzależniona od wartości zatorów płatniczych.