Nowe zasady pozwolą na przekazanie firmy i majątku rodzinnego fundacji rodzinnej, która będzie nimi profesjonalnie zarządzać - powiedział w piątek minister rozwoju pracy i technologii Waldemar Buda. Dodał, że projekt ustawy trafił pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

aSzef resortu rozwoju mówił w piątek, że polski system prawny dorósł to tego, aby mieć rozwiązania prawne dla wielopokoleniowego rozwijania firm na wzór, jakie działają i sprawdzają się w Europie Zachodniej.

"Mowa o fundacji rodzinnej, która będzie osobny podmiotem działalności gospodarczej najczęściej spółka z o.o., która będzie nimi profesjonalnie zarządzać oraz realizować plan fundatora, a zyski przekazywać na rozwój firmy i na prywatne potrzeby członków jego rodziny lub innych uprawnionych osób" - wyjaśnił.

Dodał, że aby założyć fundację rodzinną konieczne będzie złożenie przez fundatora oświadczenia o powołaniu fundacji przed notariuszem albo sporządzenie testamentu z takim oświadczeniem. Kolejnymi krokami będzie sporządzenie statutu, przekazanie majątku na fundusz założycielski oraz wpisanie fundacji do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Ocenił, że rozwiązanie jest niezwykle elastyczne, pozwoli m.in. na wycofanie się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów, finansowe zabezpieczenie członków rodziny, czy oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych.

Podał, że założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane.

Według szefa resortu rozwoju, ta ustawa pozwoli ono zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstw i uchroni firmę przed rozdrobnieniem. Skorzysta na tym firma, jej udziałowcy, pracownicy, a w konsekwencji polska gospodarka - ocenił.

Minister Buda poinformował, że gotowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej został wysłany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt