29 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2022 r. poz. 1488). Regulacja ta implementuje i uzupełnia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz.Urz. UE z 2020 r. L 347 s. 1; dalej: rozporządzenie ECSP). Ze względu na rosnącą popularność społecznościowego modelu pozyskiwania kapitału [ramka 1] ustawodawca unijny postanowił stworzyć jedno uniwersalne rozwiązanie, które ureguluje to zjawisko oraz działanie platform crowdfundingowych na poziomie całej UE. Znaczenie polskiej ustawy jest istotne, ponieważ bez implementacji nie można było stosować w praktyce przepisów rozporządzenia, mimo jego wejścia w życie już 10 listopada 2021 r., gdyż wiele kwestii ustawodawca unijny pozostawił w gestii poszczególnych państw.
Ramka 1